Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Aptaca- Kartell- Ý

DANH MỤC VẬT TƯ NHỰA- APTACA- KARTELL- Ý
STT DANH MỤC CHI TIẾT XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐVT GHI CHÚ
DỤNG CỤ- VTTH- APTACA- KARTELL- Ý
1 Tuýp ly tâm 50ml, PP, Ø30 x 115 mm, có nắp, chia vạch đáy nhọn. (Gói 100 cái) Aptaca-Ý Cái Cái
2 Tuýp ly tâm 15ml, Ø17 x 120 mm. có nắp, chia vạch đáy nhọn.(Gói 150 cái) Aptaca-Ý Cái Cái Để tip ly tâm 1.5ml
3 Tuýp ly tâm 1.5ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp , (Gói 1000 cái), Thùng 10 gói Aptaca-Ý Gói Gói
4 Giá để tuýp ly tâm Eppendorf 100 chỗ, PP,màu xanh, 265 x 126 x 38 mm, Hộp 4 cái Kartell-Ý Cái Cái Để tip ly tâm 1.5ml
5 Giá để tuýp ly tâm Eppendorf 100 chỗ, PP,màu đỏ, 265 x 126 x 38 mm Hộp 4 cái Kartell-Ý Cái Cái Để tip ly tâm 1.5ml
6 Que gỗ quấn gòn vi sinh 150 mm, (gói 100 cái), Hộp 20 gói Aptaca-Ý Gói Gói Chưa tiệt trùng nhưng đóng gói trong môi trường vô trùng
7 Que gỗ quấn gòn vi sinh dài150 mm, tiệt trùng rời (Hộp 1000 cái) Aptaca-Ý Cái Cái Mỗi que nằm trong một bọc riêng, tiệt trùng
8 Đĩa Petri cấy vi sinh Ø 60 mm, in PS, tiệt trùng.
Gói 10 cái, Thùng 500 cái
Aptaca-Ý Cái Cái
9 Đĩa Petri cấy vi sinh Ø 90 mm, PS, tiệt trùng,
(bao 20 cái), Thùng 500 cái
Aptaca-Ý Cái Cái
10 Đĩa Petri cấy vi sinh Ø 90 mm, không vents, PS, tiệt trùng, (bao 20 cái), Thùng 500 cái Aptaca-Ý Cái Cái
11 Đĩa Petri cấy vi sinh Ø 100 mm, PS, tiệt trùng,
(bao 20 cái), Thùng 500 cái
Aptaca-Ý Cái Cái
12 Đĩa Petri Ø 140 mm, PS, bao10 pcs, tiệt trùng. (Thùng 240cái) Aptaca-Ý Thùng Thùng
13 Đĩa Petri Ø 150 mm, PS, tiệt trùng
(Bao 10 cái), Thùng 140 Cái
Aptaca-Ý Thùng Thùng
14 Đĩa Petri tiếp xúc Ø 55 mm, PS, Tiệt trùng,
Bao 10 cái, Thùng 600 cái
Aptaca-Ý Cái Cái Hay gọi là đĩa Rodax,
contract
15 Que cấy vi sinh đầu tròn 1ul, PS,
(bao 20 cái), hộp 1000 cái
Aptaca-Ý Bao Bao Que cấy tiệt trùng, dùng
1 lần
16 Que cấy vi sinh đầu tròn 10ul, PS,
(bao 20 cái), hộp 1000 cái
Aptaca-Ý Bao Bao Que cấy tiệt trùng, dùng
1 lần
17 MicroTips xanh 100-1000ul, không khía,
(Gói 1,000cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
18 MicroTips xanh 100-1000ul, PP,
(Gói 1,000cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
19 Hộp MicroTips xanh, PP, 100-1000ul, màu xanh
( Hộp 96 cái), thùng 10 hộp
Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
20 MicroTips vàng có khía PP, 5-200 ul,
(Gói 1,000 Cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
21 MicroTips vàng không khía PP, 5-200 ul,
(Gói 1,000 Cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
22 Hộp MicroTips, PP, 5-200 ul, màu vàng,
(Hộp 96 cái), Thùng 10 hộp
Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Biohit, Socorex, Brand, Nichiryo
23 MicroTips, PP, .2-20 ul,
(Gói 1,000 cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Nichiryo, Socorex
24 Hộp MicroTips, PP, 2-20 ul, màu trắng, tiệt trùng (Hôp 96 cái), thùng 10 hộp Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng:
Gilson, Nichiryo, Socorex
25 MicroTips, PP, 0.1-10ul,
(Gói 1,000 cái), thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Eppendorf, Biohit, Finnpipette, HTL
26 Hộp MicroTips, PP, vol. 0.1-10ul, màu trắng,
(Hộp 96 cái), thùng 10 hộp
Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng:
Eppendorf, Biohit, Finnpipette, HTL
27 MicroTips dạng Hirschmann, 1,000-5,000 ul, trắng, (Gói 250 cái), thùng 8 gói. Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng Hirschmann, Biohit, Eppendorf, Socorex, Oxford
28 Hộp microTips dạng Hirschmann, 1,000-5,000 ul, trắng, (Hộp 50 cái), thùng 10 hộp. Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng Hirschmann, Biohit, Eppendorf, Socorex, Oxford
29 MicroTips dạng Gilson, 1,000-5,000 ul, xanh,
( Gói 250 cái), thùng 8 gói.
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng
Gilson, Nichiryo, socorex
30 Hộp MicroTips dạng Gilson 1,000-5,000ul, Xanh
(Hộp 50 cái), Thùng 4 hôp
Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng
Gilson, Nichiryo, socorex
31 MicroTips dạng Finnpipette, Brand 500-5,000 ul,
(Gói 250Cái), Thùng 8 gói
Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng:
Brand, Thermo, Finnpipette
32 Hộp MicroTips dạng Finnpipette, Brand 500-5,000 ul, (Hộp50cái), thùng 4 hộp Aptaca-Ý Hộp Hộp Dùng Micropipette dạng:
Brand, Thermo, Finnpipette
33 MicroTips dạng Hirschmann, 2,000-10,000 ul, trắng, (Gói 100 cái), Aptaca-Ý Gói Gói Dùng Micropipette dạng Hirschmann, Biohit, Eppendorf, Socorex, Oxford
34 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 1.25ml, chia vạch, (Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
35 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 1.25ml, chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
36 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 2.5ml, chia vạch, Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
37 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 2.5ml chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
38 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 12.5ml chia vạch, Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
39 Đầu Tips Dispenser cho handyStep, PP 12.5ml chia vạch, tiệt trùng rời (Hộp 100 cái) Aptaca-Ý Hộp Hộp Hay gọi là PD tip
40 Ống hút Pasteur 1ml,PE, dài 150 mm, chia vạch, (Hộp 500 cái), thùng 6 hộp Aptaca-Ý Hộp Hộp Ống nhỏ giọt có bầu
để bóp
41 Ống hút Pasteur 3ml,PE, dài 150 mm, chia vạch, (Hộp 500 cái), thùng 6 hộp Aptaca-Ý Hộp Hộp Ống nhỏ giọt có bầu
để bóp
42 Ống hút Pasteur 3ml,PE, dài 150 mm, tiệt trùng rời từng cái, (Hộp 1000 cái), thùng 6 hộp Aptaca-Ý Cái Cái Ống nhỏ giọt có bầu
để bóp
43 Ống hút thẳng 1ml,1/100, PS, chia vạch,
tiệt trùng rời,( thùng 1000 cái)
Aptaca-Sterilin-UK Cái Cái Trong thùng mỗi bọc nhỏ
100 cái
44 Ống hút thẳng 2ml, 1/50, PS, chia vạch,
tiệt trùng rời, thùng 1000 cái.
Aptaca-Sterilin-UK Cái Cái Trong thùng mỗi bọc nhỏ
100 cái
45 Ống hút thẳng 5ml,1/10, PS, chia vạch,
tiệt trùng rời, Thùng 200 Cái.
Aptaca-Sterilin-UK Cái Cái Trong thùng mỗi bọc nhỏ
50 cái
46 Ống hút thẳng 10ml, 1/10, PS, chia vạch,
tiệt trùng rời, Thùng 500 cái.
Aptaca-Sterilin-UK Cái Cái Trong thùng mỗi bọc nhỏ
50 cái
47 Ống hút thẳng 25ml, 1/10, PS, chia vạch,
tiệt trùng rời, Thùng 200 cái
Aptaca-Sterilin-UK Cái Cái Trong thùng mỗi bọc nhỏ
50 cái
48 Giấy chỉ thị nhiệt, băng keo dùng cho nồi hấp tiệt trùng, 50mtx19 mm, Aptaca-Ý Cuộn Cuộn Giấy chỉ thị đổi màu 3M
dùng cho hấp tiệt trùng
49 Phễu 100ml nhựa,PP, Ø80 mm, hộp 5 cái Aptaca-Ý Cái Cái Phễu đong thường
50 Phễu 300ml nhựa,PP, Ø100 mm, hộp 5 cái Aptaca-Ý Cái Cái Phễu đong thường
51 Phễu 450ml nhựa,PP, Ø120 mm, hộp 5 cái Aptaca-Ý Cái Cái Phễu đong thường
52 Giá đỡ ống hút Pipette dạng tròn, PP,
94 places, Ø230 x 426 mm
Aptaca-Ý Cái Cái Khay đựng pipette dạng
nằm ngang
53 Khay cho nhiều loại ống hút pipettes, PVC, Aptaca-Ý Cái Cái Khay đựng pipette dạng
nằm ngang
54 Quả bóp cao su cho Pipette, 3 valves, màu đỏ Kartell-Ý Cái Cái
55 Quả bóp cao su cho Pipette, chức năng an toàn, màu đỏ Aptaca-Ý Cái Cái Chức năng không cho dung dịch đi vào quả bóp khi bóp quá mức
HÀNG NHỰA- APTACA- KARTELL- Ý
1 Cốc nhựa 100ml, in PP Kartell-Ý Cái Cái
2 Cốc nhựa 250ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
3 Cốc nhựa 500ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
4 Cốc nhựa 1000ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
5 Cốc nhựa 2000ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
6 Cốc nhựa 3000ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
7 Cốc nhựa 5000ml, PP. Kartell-Ý Cái Cái
8 Ca nhựa, 250 ml, dạng cao in PP Vitlab-Đức Cái Cái
9 Ca nhựa, 500 ml, in PP Aptaca-Ý Cái Cái
10 Ca nhựa, 1000 ml, in PP Aptaca-Ý Cái Cái
11 Ca nhựa, 2000 ml, in PP Aptaca-Ý Cái Cái
12 Ca nhựa, 3000 ml, in PP Aptaca-Ý Cái Cái
13 Ca nhựa, 5000 ml, in PP Aptaca-Ý Cái Cái
14 Bình đựng nước cất, vòi 3/4", 10 Liter, in HDPE Aptaca-Ý Cái Cái Bình đựng nước cất
15 Bình đựng nước cất, vòi 3/4", 20 Liter, in HDPE Aptaca-Ý Cái Cái Bình đựng nước cất
16 Bình đựng nước cất, vòi 3/4", 25 Liter, in HDPE Aptaca-Ý Cái Cái Bình đựng nước cất
17 Bình đựng nước cất, vòi 3/4", 50 Liter, in HDPE Aptaca-Ý Cái Cái Bình đựng nước cất
18 Chai đựng mẫu, MR, 50 ml, in PP,F24mm, GL32 Aptaca-Ý Cái Cái Dạng nhựa PP tiệt trùng nồi hấp được
19 Chai đựng mẫu, MR, 100 ml, in PP,F24mm, GL32 Aptaca-Ý Cái Cái
20 Chai đựng mẫu, MR, 250 ml, in PP,F38mm, GL45 Aptaca-Ý Cái Cái
21 Chai đựng mẫu, MR, 500 ml, in PP,F38mm, GL45 Aptaca-Ý Cái Cái
22 Chai đựng mẫu, MR, 1000 ml, in PP, F55mm, GL63 Aptaca-Ý Cái Cái
23 Chai đựng mẫu, MR, 2000 ml, in PP, F55mm, GL63 Aptaca-Ý Cái Cái
24 Chai đựng mẫu, MR, 50 ml, in PE, F24mm, GL32 Aptaca-Ý Cái Cái
25 Chai đựng mẫu, MR, 100 ml, in PE, F24mm, GL32 Aptaca-Ý Cái Cái
26 Chai đựng mẫu, MR, 250 ml, in PE, F38mm, GL45 Aptaca-Ý Cái Cái
27 Chai đựng mẫu, MR, 500 ml, in PE, F38mm, GL45 Aptaca-Ý Cái Cái
28 Chai đựng mẫu, MR, 1000 ml, in PE, F55mm, GL63 Aptaca-Ý Cái Cái
29 Chai đựng mẫu, MR, 2000 ml, in PE, F55mm, GL63 Aptaca-Ý Cái Cái
30 Bình tia, MR, 500 ml, gói 10 cái Aptaca-Ý Cái Cái
31 Bình tia 500 ml, in PE, MH Aptaca-Ý Cái Cái
32 Bình tia 1000 ml, in PE, MH Aptaca-Ý Cái Cái
33 Giá ống nghiệm Ø16mm, in PP,5x10=50 chỗ, dạng đục lỗ Aptaca-Ý Cái Cái
34 Giá ống nghiệm Ø18mm, in PP,5x10=50 chỗ, dạng đục lỗ Aptaca-Ý Cái Cái
35 Giá đựng ống nghiệm, dạng cọng, Ø16, in PP, 5x12=60 chỗ Kartell-Ý Cái Cái
36 Giá đựng ống nghiệm, Ø20, in PP, 4x10= 40 chỗ Kartell-Ý Cái Cái
37 Đĩa Petri Ø 140 mm, PS, bao10 pcs, tiệt trùng. Aptaca-Ý Thùng Cái
38 Bình đựng mẫu có nắp 111x235 mm, 2000 ml Aptaca-Ý Cái Cái
39 Bình phun xịt cồn, hoá chất, nước 500 ml
(xịt thành tia)
Aptaca-Ý Cái Cái Bình xịt ra dạng phun sương, dùng vệ sinh cho PTN vi sinh
40 Nắp nhựa cho ống nghiệm, Ø 16, in PE,
Xanh nhạt (gói1000 cái). Thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Cái Nút nhựa cho ống nghiệm
nhựa or thủy tinh
41 Tuýp PCR 0.2 ml, in PP, nắp bằng,
(gói 1000 cái), Thùng 10 gói
Aptaca-Ý Gói Cái
42 Bình tia, MR, 500 ml, gói 10 cái Aptaca-Ý Cái Cái
43 Chai xám nâu, in PE có nắp trong.
1000 ml,
Ø thân 93x213 mm, Miệng Ø 35 mm
Aptaca-Ý Cái Cái
44 Nút cao su hình nón, trên Ø mm 16 / dưới Ø mm 12mm, cao20mm Aptaca-Ý Cái Cái
45 Nút cao su hình nón, trên Ø mm 18 / dưới Ø mm 13mm, cao22mm Aptaca-Ý Cái Cái
46 Hộp trữ lạnh tế bào 81 vị trí, in PC cho ống Ø1.2 - 2 m, 132 x 132 x 52 mm, màu đỏ. Aptaca-Ý Cái Cái