Merck- phương pháp kiểm enterobacteriaceae

06:03:3019/09/2019
Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công việc. Các dự án luôn có tiến độ, việc bảo dưỡng....
 STT Tên SP  Mã hàng  Quy cách   ĐVT Hạn dùng  Hãng SX  Xuất xứ 
 1 Fraser listeria Selective
Erichment Borth (Base)
1.10398.0500   Chai/ 500g  Chai  > 24  Merck   Đức
 2  Fraser listeria Selective Supplement 1.00093.0010  Hộp/ 10 lọ  Hộp  > 12 Merck  Đức 
Fraser listeria Ammonium
Iron(III) Supplement
1.00092.0010  Hộp/ 10 lọ  Hộp  > 12   Merck Đức 
ALOA Agar
Listeria Selective Agar Base
acc. OTTAVIANI and AGOSTI
(ISO 11290)

1.00427.0500 
 
Chai/ 500g

Chai 

> 24 

Merck 

Đức 
ChromoCult® Listeria Agar Selective
Supplement
1.00432.0010  Hộp/ 10 lọ   Hộp  > 12  Merck Đức 
ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement 1.00439.0010  Hộp/ 10 lọ  Hộp  > 12  Merck  Đức 
Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base 1.07004.0500 Chai/ 500g  Chai  > 24  Merck  Đức 
Oxford-Listeria-selective supplement 1.07006.0010   Hộp/ 10 lọ Hộp  > 12  Merck  Đức 
9 PALCAM Listeria-Selective agar (Base) 1.11755.0500  Chai/ 500g  Chai   > 24 Merck  Đức 
10  PALCAM Listeria Selective-Supplement  1.12122.0010  Hộp/ 10 lọ  Hộp  > 12  Merck  Đức 
11  Singlepath® L'mono
Rapid test for the detection
of Listeria monocytogenes in foods 

1.04148.0001 

Hộp/ 24 test 

Hộp 

> 12 

Merck 

Đức 
 
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ