Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

LAME NHẬT (DÀY)

MICRO SLIDE GLASS
Lame kính loại dày dùng trong nghiên cứu, khảo sát địa chất, môi trường
Size: 76 x26 mm
Dày: 1.2 - 1.5 mm
Code: S1214
Hộp: 100 miếng
Hãng sản xuất: Mizufuchimigaki- Nhật