MERCK 110023.0001 Ascorbic Acid Method: colorimetric with test strips 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l MQuant™ (100 strips)
Thương hiệu: MERCK
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ