HÓA CHẤT CHÂU Á
Thương hiệu:
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

DANH MỤC HÓA CHẤT DUNG MÔI NHẬT BẢN
STT Công thức Tên SP Xuất Xứ Quy Cách ĐVT
1   Sn II Acetate Nhật Chai/500g Chai
2   Sn II Chloride Nhật Chai/500g Chai
3   Pb Hạt PA Nhật Chai/500g Chai
4   Pb Acetate Baz PA Nhật Chai/500g Chai
5   Na Tartrate Nhật Chai/500g Chai
6   Na Bromate PA Nhật Chai/500g Chai
7   Mg Sulfate PA Nhật Chai/500g Chai
8   Methyl Yellow Nhật Chai/25g Chai
9   Malachil Green (oxalat) PA Nhật Chai/25g Chai
10   K Pyrosulfite PA(Meta Bisulfit) Nhật Chai/500g Chai
11   K Pyrophosphat PA Nhật Chai/500g Chai
12   K Nitrite Nhật Chai/500g Chai
13   Hydroxylamine Sulfat PA Nhật Chai/25g Chai
14   Dung dịch K Iodate N/10 Nhật Chai/1l Chai
15   Dung dịch K2Cr2O7 0,1N Nhật Chai/500ml Chai
16   Dung dich chuẩn HCL 0.1N Nhật Chai/500ml Chai
17   Diphenylcarbazide Nhật Chai/25g Chai
18   Dimethylamino Benzal Dehyde PA Nhật Chai/25g Chai
19   Cyclohexane Nhật Chai/500ml Chai
20   Cupferron Nhật Chai/25g Chai
21   Cresol Red AR Nhật Chai/25g Chai
22   Crystal- Violet PA Nhật Chai/25g Chai
23   Chloroform PA Nhật Chai/500ml Chai
24   Bromophenol Blue Nhật Chai/25g Chai
25   Balsam canada Nhật Chai/500g Chai
26   Am Phosphate Monobasic PA Nhật Chai/500g Chai
27   Al Oxyd PA Nhật Chai/500g Chai
28   Al Phosphate Nhật Chai/500g Chai
29   Acid Metaphosphoric Nhật Chai/500g Chai
30   Acetyl Chlorid Nhật Chai/500ml Chai
31   Acetyl Chlorid Nhật Chai/500ml Chai
HÓA CHẤT DUNG MÔI MALAYSIA, THÁI LAN
1   Na Chlorure Malay Chai/1kg Chai
2   Na Bicarbonate Malay Chai/1kg Chai
3   N - Hexan Malay Chai/2.5 lit Chai
4   Methanol HPLC Malay Chai/2.5 lit Chai
5   K Iodure Malay Chai/500g Chai
6   K Hydroxyde 0,1N Malay Chai/1 lit Chai
7   Iso - Propanol Labscan Chai/ 500ml Chai
8   Iso - Propanol Malay Chai/2.5 lit Chai
9   Iodine Malay Chai/250g Chai
10   Iodine 0,1 N Malay Chai/2,5l Chai
11   Iodine 0,1 N Malay Chai/1l Chai
12   Hg(II) Chlorure Malay Chai/250g Chai
13   Hg sunfat Malay Chai/250g Chai
14   Hg Iode AR Malay Chai/100g Chai
15   Fomol Malay Chai/1l Chai
16   Dung dịch chuẩn PH4 Malay Chai/1l Chai
17   Dung dịch chuẩn PH7 Malay Chai/1l Chai
18   Dung dịch chuẩn PH10 Malay Chai/1l Chai
19   Dichloromethane HPLC Malay Chai/2,5l Chai
20   Dichloromethane Malay Chai/1l Chai
21   Cyclohexane AR Labscan Chai/500ml Chai
22   Chloroform HPLC Malay Chai/2,5l Chai
23   Acid Sulfuric Malay Chai/1l Chai
24   Acid Sulfuric 0,1N Malay Chai/1l Chai
25   Acid Sulfuric 1N Malay Chai/1l Chai
26   Acid Nitric Malay Chai/1l Chai
27   Acid Chlorhydric Malay Chai/1l Chai
28   Acid Chlorhydric 0,1N Malay Chai/1l Chai
29   Acid Chlorhydric 1N Malay Chai/1l Chai
30   Acid Acetic Malay Chai/2,5l Chai
31   Acetonitrile HPLC Malay Chai/2,5l Chai
32   Acetonitrile Malay Chai/2,5l Chai
33   Aceton Malay Chai/2,5l Chai
34   2- Buthanone(MEK) Malay Chai/2,5l Chai
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ