HÓA CHẤT VIỆT NAM
Thương hiệu:
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn

Đang cập nhật

Mô tả sản phẩm

HÓA CHẤT- DUNG DỊCH CHUẨN VIỆT NAM
STT Công thức Tên SP Xuất Xứ Quy Cách ĐVT
1   Ống chuẩn NaOH N/10 VN Ống Ống
2   Ống chuẩn Acid Oxalic N/10 VN Ống Ống
3   Ống chuẩn AgNO3 N/10 VN Ống Ống
4   Ống chuẩn AgNO3 N/10 VN Ống Ống
5   Ống chuẩn EDTA 0.05M VN Ống Ống
6   Ống chuẩn H2SO4 N/10 VN Ống Ống
7   Ống chuẩn HCL N/10 VN Ống Ống
8   Ống chuẩn K Dichromate N/10 VN Ống Ống
9   Ống chuẩn KMnO4 N/10 VN Ống Ống
10   Ống chuẩn Na2CO3 N/10 VN Ống Ống
11   Ống chuẩn Na2S2O3 N/10 VN Ống Ống
12   Ether Ethylic VN Chai/650ml Chai
13   Ether Ethylic VN Chai/500ml Chai
14   Cồn tuyệt đối TK VN Chai/1l Chai
15   Cồn 99,5 Sạch VN Chai/1l Chai
16   Am Hydroxyde P VN Chai/1kg Chai
17   Agar VN Chai/1kg Chai
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ