Hướng dẫn Download MSDS & COA MERCK

10:17:2021/12/2019

1. Nhận dạng nhãn Merck: Mã Sản Phẩm (Order Number) và LOT number 

 

 Hình ảnh có liên quan

2. Vào trang website http://www.merckmillipore.co.uk/ : Nhập mã sản phẩm cần tìm  Vídu:  Ethanol 100

 

 

 

   3. Chọn Thông tin cần tải về :   SDS (Safety data Sheet)  COA (Certificate of Analysis

   4.1 Nhập Lot Number để download COA --> Click Go để tải về 
   4.2 Để Tải SDS tiếng Việt chọn Vietnamese theo hình rồi chọn Download

Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ