Tài liệu

Merck- phương pháp kiểm e. coli (escherichia. coli)
19-09

Merck- phương pháp kiểm e. coli (escherichia. coli)

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Merck- phương pháp kiểm tổng khuẩn hiếu khí- tpc
19-09

Merck- phương pháp kiểm tổng khuẩn hiếu khí- tpc

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Merck- phương pháp kiểm nấm men & nấm mốc- yeast & mold
19-09

Merck- phương pháp kiểm nấm men & nấm mốc- yeast & mold

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Merck- phương pháp kiểm staphylococcus aureus
19-09

Merck- phương pháp kiểm staphylococcus aureus

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Merck- phương pháp kiểm pseudomonas aeruginosa
19-09

Merck- phương pháp kiểm pseudomonas aeruginosa

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Merck- phương pháp kiểm shigella spp
19-09

Merck- phương pháp kiểm shigella spp

Yếu tố quan trọng nhất trong bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị là duy trì tiến độ và hiệu suất công...
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ