HIMEDIA ( 27 sản phẩm tìm thấy trong HIMEDIA )

Sắp xếp theo:
HIMEDIA

Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ là nhà sản xuất hàng đầu thế giới môi trường nuôi cấy vi sinh. Công ty cung cấp sản phản phẩm chất lượng cao và giải pháp cho các Phòng thí nghiệm vi sinhkiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học… trên toàn thế giới các loại môi trường vi sinh, phụ phẩm vi sinh, nuôi cấy tế bào động thực vật, phục vụ trong công nghệ sinh học, xử lý môi trường…

Sản phẩm Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia  đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 và WHO: GMP

 

Kết quả hình ảnh cho hóa chất himedia vietnam

 

DANH MỤC MÔI TRƯỜNG VI SINH ẤN ĐỘ
           
STT CODE DANH MỤC CHI TIẾT XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐVT
1 TM 361 BRAIN HEART INFUSION AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
2 TM 089 DEOXYCHOLATE LACTOSE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
3 TM 365 BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% Ấn Độ Chai/500g Chai
4 TM 371 EMB AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
5 TM 141 KLIGER IRON AGAR (KIA) Ấn Độ Chai/500g Chai
6 TM 321 LACTOSE BROTH (Fluid Lactose Medium) Ấn Độ Chai/500g Chai
7 TM 1251 LACTOSE TTC AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
8 TM 1227 LISTERIA IDENTIFICATION BROTH BASE (PALCAM) Ấn Độ Chai/500g Chai
9 TM 206 MANNITOL SALT AGAR BASE Ấn Độ Chai/500g Chai
10 TM 331 POTATO DEXTROSE BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
11 TM 1596 RAPPAPORT VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
12 TM 348 SIMMONS CITRATE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
13 215 SODIIUM CHLORIDE EXTRA PURE (NaCl) Ấn Độ Chai/500g Chai
14 TM 424 TRIPLE SUGAR IRON AGAR (TSI) Ấn Độ Chai/500g Chai
15 TM 332 TRYPTONE SOYA BROTH (TSB)
SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (CASO BROTH)
Ấn Độ Chai/500g Chai
16 TM 1311 TRYPTONE SUCROSE TETRAZOLIUM AGAR BASE (TSTA) Ấn Độ Chai/500g Chai
17 TM 615 TRYPTOSE SULPHITE CYCLOSERINE AGAR BASE (TSC Agar) Ấn Độ Chai/500g Chai
18 1512 TRYPTONE TYPE – I (PEPTONE FROM CASEIN) Ấn Độ Chai/500g Chai
19 1512 TRYPTONE TYPE – I Ấn Độ Chai/500g Chai
20 TM 426 VIOLET RED BILE AGAR (VRB Agar) Ấn Độ Chai/500g Chai
21 TM 483 VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBD Agar) Ấn Độ Chai/500g Chai
22 TM 492 XLD AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
23 TM 121 HEKTOEN ENTERIC AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
24 TM 296 IRON SULPHITE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
25 1504 MEAT PEPTONE (PEPTONE FROM MEAT) Ấn Độ Chai/500g Chai
26 1504 MEAT PEPTONE (PEPTONE FROM MEAT) Ấn Độ Chai/500g Chai
27 TM 327 NUTRIENT BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
28 TM 875 TCBS AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
29 TM 496 YEAST EXTRACT AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
30 TM 388 SABOURAUD DEXTROSE BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
31 TM 1227 LISTERIA IDENTIFICATION BROTH BASE (PALCAM) Ấn Độ Chai/500g Chai
32 TM 1311 TYPTONE SUCROSE TETRAZOLIUM AGAR BASE (TSTA) Ấn Độ Chai/500g Chai
33 TM 341 NUTRIENT AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
34 TM 352 ALKALINE PEPTONE WATER Ấn Độ Chai/500g Chai
35 TM 358 BAIRD PARKER AGAR BASE Ấn Độ Chai/500g Chai
36 TM 038 BILE ESCULIN AZIDE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
37 TM 362 BRAIN HEART INFUSION BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
38 TM 365 BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% Ấn Độ Chai/500g Chai
39 TM 307 BUFFERED PEPTONE WATER Ấn Độ Chai/500g Chai
40 TM 060 CETRIMIDE AGAR BASE Ấn Độ Chai/500g Chai
41 1303 DEXTROSE Ấn Độ Chai/500g Chai
42 TM 101 EE BROTH, MOSSEL Ấn Độ Chai/500g Chai
43 TM 417 EC BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
44 TM 372 ENDO AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
45 TM 121 HEKTOEN ENTERIC AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
46 TM 146 LACTOBACILLUS MRS AGAR (MRS AGAR) Ấn Độ Chai/500g Chai
47 TM 147 LACTOBACILLUS MRS BROTH (MRS Broth) Ấn Độ Chai/500g Chai
48 TM 1216 LACTOSE SULPHITE BROTH BASE Ấn Độ Chai/500g Chai
49 TM 150 LAURYL SULPHATE BROTH (LSB)
(lauryl tryptose Broth)
Ấn Độ Chai/500g Chai
50 TM 169 LYSINE DECARBOXYLASE BROTH (LDC) Ấn Độ Chai/500g Chai
51 TM 1036 MACCONKEY AGAR (MC) Ấn Độ Chai/500g Chai
52 1244 MALTOSE (C12H24O12.H2O), Ấn Độ Chai/500g Chai
53 TM 324 MR-VP (BUFFERED GLUCOSE BROTH)
GLUCOSE PHOSPHATE BROTH
Ấn Độ Chai/500g Chai
54 TM 330 PEPTONE WATER Ấn Độ Chai/500g Chai
55 TM 544 PLATE COUNT AGAR (PCA) Ấn Độ Chai/500g Chai
56 TM 344 POTATO DEXTROSE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
57 TM 1282 RAPPAPORT VASSILIADIS SOYA BROTH (RVS BROTH) Ấn Độ Chai/500g Chai
58 TM 387 SABOURAUD DEXTROSE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
59 TM 875 TCBS AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
60 TM 436 TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) Ấn Độ Chai/500g Chai
61 TM 345 TRYPTONE SOYA AGAR (TSA) Ấn Độ Chai/500g Chai
62 TM 1110 TRYPTONE WATER Ấn Độ Chai/500g Chai
63 TM 245 ORNITHINE DECARBOXYLASE BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
64 TM 1140 ARGININE DIHYDROLASE BROTH Ấn Độ Chai/500g Chai
65 TM 1399 MUELLER KAUFFMAN TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH BASE Ấn Độ Chai/500g Chai
66 TM 1577 MULLER HINTON BROTH NO.2 Ấn Độ Chai/500g Chai
67 TM 477 UREA BROTH BASE (FILTER STERILIZABLE) Ấn Độ Chai/500g Chai
68 TM 892 TRYPTONE BILE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
69 1312 D (+) XYLOSE Ấn Độ Chai/500g Chai
70 TM 039 BISMUTH SULPHITE AGAR Ấn Độ Chai/500g Chai
71 TM 982 DICHLORAN MEDIUM BASE W/ ROSE BENGAL Ấn Độ Chai/500g Chai
72 TM 386 SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) Ấn Độ Chai/500g Chai
73 TM1339 CHROMOGENIC E. COLI AGAR (TBX AGAR) Ấn Độ Chai/500g Chai

 

12
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ