Micropipette Nichiryo LE 100-1000 ul - Nhật bản
Thương hiệu: Nichiryo LE
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn

Micropipette 100 - 1000 ul

- Độ chính xác tại thể tích 100 ul: ± 1.2%

- Độ chính xác tại thể tích 1000 ul: ± 0.7%

- Độ lặp lại tại thể tích 100 ul: < 0.8%

- Độ lặp lại tại thể tích 1000 ul: < 0.5%

Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ