Màng lọc Syringe - Sartorius . Syringe lọc Sartorius
Thương hiệu: Sartorius
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Minisart® SRP15 Syringe Filters17559----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17574----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17576----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17593----------K 1,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17593----------Q 1,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17594----------K 5 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17594----------Q 5 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17598----------K 0,45 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17598----------Q 0,45 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573----------K 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573----------Q 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573--------ACK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------K 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------Q 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------S 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575--------ACK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17597----------K 0,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17597----------Q 0,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17574----------K 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17576----------K 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request
Minisart® RC15 Syringe Filters17762----------Q 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17765----------Q 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846----------Q 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846--------ACK 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784C----------K 0,45 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784C----------Q 0,45 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® HY Syringe Filters16596--------HYK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 26 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------K 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------Q 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------R 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761--------ACK 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17762----------K 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------K 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------Q 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------S 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764--------ACK 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17765----------K 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846----------R 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784B----------K 0,2 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784B----------Q 0,2 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ