CHÉN NUNG BẰNG SỨ JIPO
Thương hiệu: JIPO - CH SÉT
Đánh giá:
Liên hệ
Mô tả gọn

Chén nung bằng sứ 30ml, đk 45x36mm Code 641 321 200 451

Chén nung bằng sứ 45ml, đk 50x40mm Code 641 321 200 501

Chén nung bằng sứ 80ml, đk 50x40mm Code 641 321 200 601

Chén nung bằng sứ 120ml, đk 70x56mm Code 641 321 200 701

Chén nung bằng sứ 200ml, đk 80x62mm Code 641 321 200 801

Chén nung bằng sứ 50ml, đk 45x56mm Code 641 321 300 451

Chén nung bằng sứ 72ml, đk 50x62mm Code 641 321 300 501

Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Gọi ngay
Facebook
Liên hệ