Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Isolab- Đức

DỤNG CỤ- ĐỒ NHỰA- ISOLAB- ĐỨC
1 Adaptor cao su cho binh A 250-500ml ĐỨC Cái Cái
2 Adaptor cao su cho binh A 1000ml ĐỨC Cái Cái
3 Adaptor cao su cho binh A 2000ml ĐỨC Cái Cái
4 Adapter 1 đầu nhm cong 29/32 -Isolab ĐỨC Cái Cái
5 Adapter 1 đầu nhm cong 24/29 -Isolab ĐỨC Cái Cái
6 Adapter 2 đầu nhm cong 24/29 -Isolab ĐỨC Cái Cái
7 Adapter 2 đầu nhm cong 29/32 -Isolab ĐỨC Cái Cái
8 Adapter 2 đầu nhm thẳng 29/32 -Isolab ĐỨC Cái Cái
9 Adapter 2 đầu nhm thẳng 24/32 -Isolab ĐỨC Cái Cái
10 Adapter 2 đầu nhm thẳng 29/32 cĩ hut CK -Isolab ĐỨC Cái Cái
11 Adapter (4 đầu nhm) 29/32 -Isolab ĐỨC Cái Cái
12 Co Nối Adapter 29/32- Iso ĐỨC Cái Cái
13 Adapter 2 đầu nhm trong cong 29/32 ĐỨC Cái Cái
14 Ca nhựa có quai 250ml-Isolab ĐỨC Cái Cái
15 Ca nhựa có quai 500ml-Isolab ĐỨC Cái Cái
16 Ca nhựa có quai 1000ml-Isolab ĐỨC Cái Cái
17 Ca nhựa có quai 2L-Isolab ĐỨC Cái Cái
18 Ca nhựa có quai 3L-Isolab ĐỨC Cái Cái
19 Cốc nhựa kẻ vạch 50ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
20 Cốc nhựa kẻ vạch 100ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
21 Cốc nhựa kẻ vạch 250ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
22 Cốc nhựa kẻ vạch 500ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
23 Cốc nhựa kẻ vạch 1000ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
24 Cốc nhựa kẻ vạch 2000ml(ko quai)-Isolab ĐỨC Cái Cái
25 Chén Sứ 30ml Isolab ĐỨC Cái Cái
26 Nắp chn sứ 30ml Isolab ĐỨC Cái Cái
27 Chén Sứ 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
28 Nắp chn sứ 30ml Isolab ĐỨC Cái Cái
29 Cối Chy Sứ150 Isolab (loại tốt) ĐỨC Cái Cái
30 Cối Chy Sứ180 Isolab (loại tốt) ĐỨC Cái Cái
31 Chổi rửa buret ĐỨC Cái Cái
32 Đĩa cn nhơm 100mm ĐỨC hộp/50c hộp/50c
33 Đầu Côn Trắng 20ul Isolab(1000c) ĐỨC Gói Gói
34 Đầu Cone Vàng Isolab (1000cai) ĐỨC Gói Gói
35 Đầu Cone xanh Isolab (500cai) ĐỨC Gói Gói
36 Đồng Hồ Bâm Giây Cơ Isolab ĐỨC Cái Cái
37 Đồng Hồ Bâm Giây Điện Tử Isolab ĐỨC Cái Cái
38 Đồng Hồ Bâm Phút Isolab (Timer PTN) ĐỨC Cái Cái
39 Đồng Hồ Hẹn Giờ 19h 59 P Isolab ĐỨC Cái Cái
40 Đồng Hồ Hẹn Giờ 99 P 59" Isolab ĐỨC Cái Cái
41 Giá ong Nghiệm Nhựa 13mm Isolab ĐỨC Cái Cái
42 Giá ong Nghiệm Nhựa 16mm Isolab ĐỨC Cái Cái
43 Giá ong Nghiệm Nhựa 20mm Isolab ĐỨC Cái Cái
44 Giá ong Nghiệm Nhựa 25mm Isolab ĐỨC Cái Cái
45 Giá ong Nghiệm Nhựa 30mm Isolab ĐỨC Cái Cái
46 Giá Đỡ Pipet Tự Động 6chỗ ĐỨC Cái Cái
47 Giá Pipet Nhựa Isolab 94 vị trí ĐỨC Cái Cái
48 Giá Pipet Nhựa Isolab ngang ĐỨC Cái Cái
49 Vòng phễu nhựa 10-13mm ĐỨC Cái Cái
50 Hộp Chứa Mẫu Nắp Vặn Isolab ĐỨC Cái Cái
51 Hộp trữ lam 25 vị trí ĐỨC Hộp Hộp
52 Hộp trữ lam 50 vị trí ĐỨC Hộp Hộp
53 Hộp trữ lam 100 vị trí ĐỨC Hộp Hộp
54 Hộp nhộm lam đứng -Isolab ĐỨC hộp hộp
55 Hộp đựng lam nằm-Isolab ĐỨC hộp hộp
56 Hộp Petri nhựa f9 Isolab ĐỨC Box/500c Box/500c
57 Hộp Petri nhựa f6 Isolab (Rodac) ĐỨC Box/500c Box/500c
58 Kẹp Bình Cầu Isolab ĐỨC Cái Cái
59 Kẹp Burete Isolab ĐỨC Cái Cái
60 Kẹp Cốc Đốt Isolab ĐỨC Cái Cái
61 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N14/23 yellow ĐỨC Cái Cái
62 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N19/26 blue ĐỨC Cái Cái
63 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N24/29 green ĐỨC Cái Cái
64 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N29/32 red ĐỨC Cái Cái
65 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N34/35 orange ĐỨC Cái Cái
66 Kẹp cổ bình cầu bằng nhựa N45/40 brown ĐỨC Cái Cái
67 Kẹp chén nung Isolab ĐỨC Cái Cái
68 Khĩa đơi isolab ĐỨC Cái Cái
69 Màng Parafilm 38m Isolab ĐỨC Hộp Hộp
70 Màng Parafilm 75m Isolab ĐỨC Hộp Hộp
71 Nhíp 130mm Isolab (Sharp) ĐỨC Cái Cái
72 Nhíp Gắp Giây Lọc 130mm Isolab ĐỨC Cái Cái
73 Nhíp Đầu Nhọn 130mm Isolab (Blunt) ĐỨC Cái Cái
74 Nhiệt Kế Hg -10 -> + 50 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
75 Nhiệt Kế Hg -10 -> +110 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
76 Nhiệt Kế Hg -10 -> +150 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
77 Nhiệt Kế Hg -10 -> +200 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
78 Nhiệt Kế Hg -10 -> +250 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
79 Nhiệt Kế Hg -10 -> +300 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
80 Nhiệt Kế Hg -10 -> +360 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
81 Nhiệt Kế Hg -10 -> +420 Độ C Isolab ĐỨC Cái Cái
82 Nhiệt Kế Max-min Isolab ĐỨC Cái Cái
83 Nhiệt kế điện tử -50*300 oC ĐỨC Cái Cái
84 Nhiệt ẩm kế isolab ĐỨC Cái Cái
85 Nhiệt Kế Rượu -20-->50 Độ Isolab ĐỨC Cái Cái
86 Nhiệt Kế Rượu -10-->100 Độ Isolab ĐỨC Cái Cái
87 Nhiệt Kế Rượu -10-->150 Độ Isolab ĐỨC Cái Cái
88 Nhiệt Kế Rượu -10-->200 Độ Isolab ĐỨC Cái Cái
89 Nút Silicol Số 14 Isolab ĐỨC Cái Cái
90 Nút Silicol Số 18 Isolab ĐỨC Cái Cái
91 Nút Silicol Số 21 Isolab ĐỨC Cái Cái
92 Nút Silicol Số 26 Isolab ĐỨC Cái Cái
93 Nút Silicol Số 32 Isolab ĐỨC Cái Cái
94 Nút Silicol Số 40 Isolab ĐỨC Cái Cái
95 Nút Silicol Số 48 Isolab ĐỨC Cái Cái
96 Nút Silicol Số 55 Isolab ĐỨC Cái Cái
97 Ong Ly Tâm Nhựa 15ml đáy nhọn (50cái/gói) ĐỨC Gói Gói
98 Ong Ly Tâm Nhựa 50ml đáy nhọn (50cái/gói) ĐỨC Gói Gói
99 Ong Ly Tâm Nhựa 50ml đáy bằng (50cái/gói) ĐỨC Gói Gói
100 Ong Ly Tâm Nhựa tiệt trng 15ml đáy nhọn (50cái/gói) ĐỨC Gói Gói
101 Ong Ly Tâm Nhựa tiệt trng 50ml đáy nhọn (50cái/gói) ĐỨC Gói Gói
102 Ĩng lọc thimble 100ml cho bộ sholet ĐỨC Cái Cái
103 Ĩng lọc thimble 150ml cho bộ sholet ĐỨC Cái Cái
104 Ĩng lọc thimble 250ml cho bộ sholet ĐỨC Cái Cái
105 Ong Nghiệm Eppendorf 0.5ml Isolab (500cái/gói) ĐỨC Gói Gói
106 Ong Nghiệm Eppendorf 1.5ml Isolab (500cái/gói) ĐỨC Gói Gói
107 Ong Nghiệm Eppendorf 2ml Isolab (500cái/gói) ĐỨC Gói Gói
108 Ong Đong Nhựa 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
109 Ong Đong Nhựa 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
110 Ong Đong Nhựa 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
111 Ong Đong Nhựa 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
112 Ong Đong Nhựa 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
113 Ong Đong Nhựa 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
114 Ong Đong Nhựa 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
115 Phễu Nhựa 40mm Isolab ĐỨC Cái Cái
116 Phễu Nhựa 60mm Isolab ĐỨC Cái Cái
117 Phễu Nhựa 80mm Isolab ĐỨC Cái Cái
118 Phễu Nhựa 100mm Isolab ĐỨC Cái Cái
119 Phễu Nhựa 120mm Isolab ĐỨC Cái Cái
120 Phễu Nhựa 150mm Isolab ĐỨC Cái Cái
121 Phễu Nhựa cĩ gn 40mm Isolab ĐỨC Cái Cái
122 Phễu Nhựa cĩ gn 60mm Isolab ĐỨC Cái Cái
123 Phễu Nhựa cĩ gn 80mm Isolab ĐỨC Cái Cái
124 Phễu Nhựa cĩ gn 100mm Isolab ĐỨC Cái Cái
125 Phễu Nhựa cĩ gn 120mm Isolab ĐỨC Cái Cái
126 Phễu Nhựa cĩ gn 150mm Isolab ĐỨC Cái Cái
127 Phễu sứ F110mm Isolab(Buchner) ĐỨC Cái Cái
128 Pipet Tự Động Mini Fix 5ul Isolab ĐỨC Cái Cái
129 Pipet Tự Động Mini Fix 10ul Isolab ĐỨC Cái Cái
130 Pipet Tự Động Mini Fix 20ul Isolab ĐỨC Cái Cái
131 Pipet Tự Động Mini Fix 25ul Isolab ĐỨC Cái Cái
132 Pipet Tự Động Mini Fix 50ul Isolab ĐỨC Cái Cái
133 Pipet Tự Động Mini Fix 100ul Isolab ĐỨC Cái Cái
134 Pipet Tự Động Mini Fix 200ul Isolab ĐỨC Cái Cái
135 Pipet Tự Động Mini Fix 250ul Isolab ĐỨC Cái Cái
136 Pipet Tự Động Mini Fix 500ul Isolab ĐỨC Cái Cái
137 Pipet Tự Động Mini Fix 1000ul Isolab ĐỨC Cái Cái
138 Pipete Pasteur Nhựa 3 Ml Isolab ĐỨC Hộp Hộp
139 Pipete Pasteur Nhựa 1Ml Isolab ĐỨC Hộp Hộp
140 Pipete Tự Động 1 Kênh 0.1-2.5ul Isolab ĐỨC Cái Cái
141 Pipete Tự Động 1 Kênh 0.5-10ul Isolab ĐỨC Cái Cái
142 Pipete Tự Động 1 Kênh 10-100ul Isolab ĐỨC Cái Cái
143 Pipete Tự Động 1 Kênh 100->1000ul Isolab ĐỨC Cái Cái
144 Pipete Tự Động 1 Kênh 2->20 Ul Isolab ĐỨC Cái Cái
145 Pipete Tự Động 1 Kênh 20->200ul Isolab ĐỨC Cái Cái
146 Pipete Tự Động 1 Kênh 5-50ul Isolab ĐỨC Cái Cái
147 Pipete Tự Động 1 Kênh 1->5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
148 Pipete Tự Động 1 Kênh 1->10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
149 Pipete Tự Động 8 Kênh 0.5-10 Ul Isolab ĐỨC Cái Cái
150 Pipete Tự Động 8 Kênh 5-50 Ul Isolab ĐỨC Cái Cái
151 Pipete Tự Động Fix 10ul Isolab ĐỨC Cái Cái
152 Pipete Tự Động Fix 20ul Isolab ĐỨC Cái Cái
153 Pipete Tự Động Fix 25ul Isolab ĐỨC Cái Cái
154 Pipete Tự Động Fix 50ul Isolab ĐỨC Gói Gói
155 Pipete Tự Động Fix 100ul Isolab ĐỨC Cái Cái
156 Pipete Tự Động Fix 200ul Isolab ĐỨC Cái Cái
157 Pipete Tự Động Fix 250ul Isolab ĐỨC Cái Cái
158 Pipete Tự Động Fix 500ul Isolab ĐỨC Cái Cái
159 Pipete Tự Động Fix 1000ul Isolab ĐỨC Cái Cái
160 Pipete Tự Động Fix 2000ul Isolab ĐỨC Cái Cái
161 Pipum 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
162 Pipum 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
163 Pipum 2ml Isolab ĐỨC Cái Cái
164 Thìa Múc Hoá Chât ground Grooved 150mm Isolab ĐỨC Cái Cái
165 Thìa Múc Hoá Chât ground Grooved 180mmIsolab ĐỨC Cái Cái
166 Thìa Múc Hoá Chât ground Grooved 210mm Isolab ĐỨC Cái Cái
167 Thìa Múc Hoá Chât Micro 150 mmIsolab ĐỨC Cái Cái
168 Thìa Múc Hoá Chât Micro 180 mmIsolab ĐỨC Cái Cái
169 Thìa Múc Hoá Chât Spoon 150mm Isolab ĐỨC Cái Cái
170 Thìa Múc Hoá Chât Chattaway 180mm Isolab ĐỨC Cái Cái
171 Thìa Múc Hoá Chât Chattaway 210mm Isolab ĐỨC Cái Cái
172 Thìa Múc Hoá Chât Macro spoon 180mm Isolab ĐỨC Cái Cái
173 Thìa Múc Hoá Chât Macro spoon 210mm Isolab ĐỨC Cái Cái
174 Thìa Múc Hoá Chât Double end Straight 185mm Isolab ĐỨC Cái Cái
175 Thìa Múc Hoá Chât Double end Straight 210mm Isolab ĐỨC Cái Cái
176 Vòng phễu có khía đơn 60mm ĐỨC Cái Cái
177 Vòng phễu có khía đơn 80mm ĐỨC Cái Cái
178 Vòng phễu có khía đơn 100mm ĐỨC Cái Cái
179 Vòng phễu 60mm ĐỨC Cái Cái
180 Vòng phễu 80mm ĐỨC Cái Cái
181 Vòng phễu 100mm ĐỨC Cái Cái
182 Giấy đo pH 3.8-5.5 (200 tờ) ĐỨC hộp hộp
183 Giấy đo pH 0-14 (100 tờ) ĐỨC hộp hộp
184 Que cấy cn nhựa, đầu inox ĐỨC Cái Cái
185 Đầu que cấy tràn ĐỨC Cái Cái
186 Đầu que cấy thẳng ĐỨC Cái Cái
187 Quả Bóp Cho Burete Tự Động ĐỨC Cái Cái
188 Quả Bóp 3 van ĐỨC Cái Cái
189 Que Lây Cá Từ Isolab ĐỨC Cái Cái
PIPET PASTER
Đặt hàng Chi tiết

PIPET PASTER

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN
Đặt hàng Chi tiết

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN

PHIỄU LỌC NHỰA
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU LỌC NHỰA