Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Watson- Nhật Bản

Hãng Watson:

- Micropipet các loại

- Đầu tip cho pipet: không có lọc và có lọc (filter tip)