Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

ABDOS- ẤN ĐỘ

Hãng ABDOS:

- Đầu tip cho micropipette

- Ống ly tâm (facol): 1.5mL, 15mL, 50mL

- Hộp chứa đầu tip 96 vị trí

- Giá chứa ống ly tâm
TT Mô tả sản phẩm Hãng SX Mã hàng ĐVT SL
1 Ống ly tâm 1.5mL, 500 cái/hộp ABDOS-India P10202 Hộp 1
2 Ống ly tâm 15mL, 10 cái/hộp ABDOS P10401 Hộp 1
3 Ống ly tâm 50mL, 10 cái/hộp ABDOS P10403 Hộp 1
4 Đầu tip vàng, 200uL, 1000 cái/hộp ABDOS P10101 Hộp 1
5 Đầu tip xanh, 1000uL, 500 cái/hộp ABDOS P10102 Hộp 1
6 Hộp chứa đầu tip vàng ABDOS P20102 Cái 1
7 Hộp chứa đầu tip vàng xanh ABDOS P20103 Cái 1