Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

CNW- ĐỨC

Hãng CNW Technologies:

- Vial sắc ký và nắp các loại

- Đầu lọc mẫu (syring filter) và màng lọc (membrance filter) các loại

- Cột chiết mẫu (SPE) các loại

- Và các lọ chứa mẫu,....
TT Mô tả sản phẩm Hãng SX Mã hàng ĐVT SL
8 Lọ thủy tinh (vial) trong, có vạch 2mL (9mm, 32*11.6mm), 100 cái/hộp CNW 3.032009.00E0 Hộp 1
9 Lọ thủy tinh (vial) nâu, có vạch 2mL (9mm, 32*11.6mm), 100 cái/hộp CNW 3.032009.00EA Hộp 1
10 Nắp vặn + màng đệm PTFE/Silicone cho lọ 9mm, 100 cái/gói CNW 3.B05395.0900 Gói 1
11 Đầu lọc mẫu, Nylon, 0.45um, 13mm, 100 cái/hộp CNW 2.CF2101.0001 Hộp 1
12 Đầu lọc mẫu, PTFE, 0.45um, 13mm, 100 cái/hộp CNW 2.CF3101.0001 Hộp 1
13 Đầu lọc mẫu, Nylon, 0.45um, 25mm, 100 cái/hộp CNW 2.CF2201.0001 Hộp 1
14 Đầu lọc mẫu, PTFE, 0.45um, 25mm, 100 cái/hộp CNW 2.CF3201.0001 Hộp 1