Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Bảo Hộ Lao Động

ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
STT CODE DANH MỤC CHI TIẾT QUY CÁCH ĐVT
KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH
1 Neomask Khẩu trang than hoạt tính
Neomask
Được làm bằng than hoạt tính 100% ép Cái Cái
trong vải (Activated Carbon Cloth – ACC).
Ngăn ngừa sự thâm nhập vào đường hô
hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong
không khí:Hydrocacbon (bao gồm benzen,
piren butadien 1 -3) Cacbon oxit CO, Đyoxit sunphua (SO2), Đioxit Nitơ (NO2),
Khói quang hoá, khói đen, Andehyt, Oxít chì, phấn hoa…
Bộ lọc ACC đạt chứng nhận ISO 9001
Bộ lọc ACC đạt chứng nhận EN 46001
2 NeoShield Khẩu trang than hoạt tính
NeoShield
Được chế tạo bằng than hoạt tính. Cái Cái
(Activated Carbon Fiber Belt - ACFB)
Ngăn ngừa sự thâm nhập vào đường hô
hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong
không khí: Hydrocacbon (bao gồm Benzen,
Piren Butadien 1-3 ), cacbon Oxít (CO),
Đyoxit Sunphua (SO2), Đyoxit Nitơ (NO2),
khói quang hóa, khói đen, Andehyt, oxit chì, phấn hoa…
Bộ lọc ACFB đã đạt tiêu chuẩn chất
lượng ISO 9001:2000
Đạt tiêu chuẩn:TC04-2006/CTY TNM
Đặc biệt có sự tham gia điều tiết không
khí của hai van một chiều giúp lưu thông
không khí đã lọc được dễ dàng hơn.
3 NC95 Khẩu trang than hoạt tính Neomask - NC95 Được làm bằng than hoạt tính ép trong Cái Cái
vải không dệt -ACC (Activated Carbon
Cloth) ngăn ngừa được hầu hết sự thâm
nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi
cực nhỏ và các chất thải ô nhiễm khác.
ACC được chế tạo bởi công nghệ cao của
Anh Quốc, dùng sản xuất mặt nạ phòng
độc trong chiến tranh hóa học và vi trùng học
Lọc hầu hết các mùi hôi, hóa chất, mùi
xăng xe và khói.
Bảo vệ hệ hô hấp, giúp hạn chế viêm
mũi dị ứng do các chất ô nhiễm trong
không khí gây ra.
Bộ lọc đạt tiêu chuẩn ISO 9001 & EN
46001 (Tiêu chuẩn y tế Châu Âu)
4 VC65- Gáy Khẩu trang than hoạt tính Neomask
-VC65 (Thun qua gáy)
Được làm bằng than hoạt tính ép trong Cái Cái
vải không dệt (Activated Carbon Non –
Woven) ngăn ngừa được hầu hết sự thâm
nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi
cực nhỏ và các chất thải ô nhiễm khác.
Lọc hầu hết các mùi hôi, hóa chất, mùi
xăng xe và khói.
Bảo vệ hệ hô hấp, giúp hạn chế viêm
mũi dị ứng do các chất ô nhiễm trong
không khí gây ra.
Bộ lọc đạt tiêu chuẩn Q/320602 DTB01-2002
5 VC65- Tai Khẩu trang than hoạt tính Neomask
-VC65 (Thun qua tai)
Được làm bằng than hoạt tính ép trong Cái Cái
vải không dệt (Activated Carbon Non –
Woven) ngăn ngừa được hầu hết sự thâm
nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi
cực nhỏ và các chất thải ô nhiễm khác.
Lọc hầu hết các mùi hôi, hóa chất, mùi
xăng xe và khói.
Bảo vệ hệ hô hấp, giúp hạn chế viêm
mũi dị ứng do các chất ô nhiễm trong
không khí gây ra.
Bộ lọc đạt tiêu chuẩn Q/320602 DTB01-2002
6 DM01AC Khẩu trang y tế than hoạt tính
DM01AC
Khẩu trang y tế than hoạt tính DM01AC Cái Cái
bao gồm 4 lóp:
+ Lớp vải không dệt (Non - women) ở
mặt trong và mặt ngoài.
+ 1 lớp lọc bụi & vi khuẩn (Melt - blown Filter)
+ 1 lớp than hoạt tính ép trong vải
(Activated Carbon Filter)
Được sử dụng trong các môi trường ô
nhiễm vừa phải:
+ Môi trường y tế
+ Môi trường Công Nghiệp
+ Phònh mạch, Nha Sĩ ...
Khẩu trang y tế than hoạt tính DM01AC
có khả năng lọc các loại khí H2S, SO2,
CO, NH3 và lọc bụi > 90%
KHẨU TRANG Y TẾ
1 Việt Nam Khẩu trang y tế có than Catena Hộp/50 cái Hộp
2 Việt Nam Khẩu trang y tế có than Face mask Hộp/50 cái Hộp
3 Việt Nam Khẩu trang y tế tiệt trùng Bảo Thạch Hộp/50 cái Hộp
4 Việt Nam Khẩu trang y tế 3 lớp Medi - Pro Hộp/50 cái Hộp
5 Việt Nam Khẩu trang y tế 3 lớp 4U - Med Hộp/50 cái Hộp
6 Việt Nam Khẩu trang y tế 3 lớp Famapro Hộp/50 cái Hộp
7 Việt Nam Khẩu trang y tế 3 lớp mỏng Face Mask Hộp/50 cái Hộp
8 USA Khẩu trang y tế 3 lớp Dr. Care (USA) Hộp/50 cái Hộp
9 Việt Nam Khẩu trang vải hoạt tính GP Cái Cái
GĂNG TAY Y TẾ
1 Việt Nam Găng tay y tế VGLOVE có bột, M= 4.8g Hộp/50 đôi Hộp
2 Việt Nam Găng tay y tế VGLOVE có bột, M= 5.1g Hộp/50 đôi Hộp
3 Việt Nam Găng tay y tế không bột Vglove Hộp/50 đôi Hộp
4 Việt Nam Găng tay phẫu thuật đã tiệt trùng VGLOVE số 61/2, 7, 71/2, 8 Cái Cái
5 Malaysia Găng tay y tế Vinyl Hộp/50 đôi Hộp
6 Malaysia Găng tay y tế chống dầu Nitryl Hộp/50 đôi Hộp
7 Accuflex Găng tay không bột Latex Examination Gloves Hộp/50 đôi Hộp
8 Accuflex Găng tay không bột Nitrile Examination Gloves Hộp/50 đôi Hộp
DANH MỤC KHẨU TRANG - GĂNG TAY
Chi tiết

DANH MỤC KHẨU TRANG - GĂNG TAY