Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Vitlab- Đức

Code Tên sản phẩm Quy cách Hàng tồn
674941 Bình định mức nhựa Volmetric Flask 1lít Cái 14
676941 Bình định mức nhựa Volmetric Flask 250ml Cái 20
672941 Bình định mức nhựa Volmetric Flask 25ml Cái 3
671941 Bình định mức nhựa Volmetric Flask 50ml Cái 15
DC-TB86 Cốc nhựa 150ml Cái 113
DC-TB92 Cốc nhựa 50ml Cái 5
146190 Cuvett loại thường (Cuvett Macro 2.5ml) hộp/100 cái 1
146290 Cuvett thóp đáy(Cuvett Semi-micro 1.5ml) hộp/100 cái 8
DC-TB07 Đầu col vàng 2-200ul b/1000 cái 73
DC-TB09 Đầu col xanh 50-1000ul b/500 cái 260
DC-TB215 Gía để pipette ngang Cái 4
81056 Gía đỡ Imhoff Cái 1
3197940 Gía đựng ống nghiệm 11mm bộ 5
80355 Gía nhúng lame 58x53.5mm Cái 9
DC-TB217 Gía vòng phễu nhựa - Đôi Cái 4
DC-TB218 Gía vòng phễu nhựa - Đơn Cái 18
39394 Muỗng nhựa 10ml ( Scoops) Cái 51
39494 Muỗng nhựa 25ml ( Scoops) Cái 46
39594 Muỗng nhựa 50ml ( Scoops) Cái 27
75991 Phễu nhựa 1 lít - Imhoff Cái 10
80442 Phễu nhựa Buchner 110mm Cái 1
80439 Phễu nhựa Buchner 70mm Cái 6
80440 Phễu nhựa Buchner 80mm Cái 10
80441 Phễu nhựa Buchner 90mm Cái 4
324694 Pipette Pump 10ml Cái 1
324794 Pipette Pump 25ml Cái 3
324594 Pipette Pump 2ml Cái 9
MICRO PIPETTE 02
Đặt hàng Chi tiết

MICRO PIPETTE 02

MICRO PIPETTE 01
Đặt hàng Chi tiết

MICRO PIPETTE 01