Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Satorius- Đức

STT Mã số Tên hàng Đơn vị
MÀNG LỌC
1 11106--13------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45µm, Ø13mm, 100 tấm/hộp hộp
2 11106--25------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm, 100 tấm/hộp hộp
3 11106--47------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm, 100 tấm/hộp hộp
4 11107--13------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2µm, Ø13mm, 100 tấm/hộp hộp
5 11107--25------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2µm, Ø25mm, 100 tấm/hộp hộp
6 11107--47------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2µm, Ø47mm, 100 tấm/hộp hộp
7 18406--13------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.45µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
8 18406--25------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
9 18406--47------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
10 18407--13------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.20µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
11 18407--25------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.20µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
12 18407--47------N Màng lọc RC, lỗ lọc 0.20µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
13 25006--13------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.45µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
14 25006--25------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
15 25006--47------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
16 25007--13------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.20µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
17 25007--25------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.20µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
18 25007--47------N Màng lọc Nylon, lỗ lọc 0.20µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
19 11806--13---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
20 11806--25---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
21 11806--47---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
22 11807--13---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.2µm, Ø13mm,
100 tấm/hộp
hộp
23 11807--25---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.2µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
24 11807--47---N Màng lọcPTFE, lỗ lọc 0.2µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
25 11406--47---ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp hộp
26 11407--47---ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.20µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp hộp
27 13006--47---ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm, màng xám kẻ sọc trắng (chuyển sang màu đen khi làm ướt), đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp hộp
28 13906--47---ACR Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc xanh, đã tiệt trùng,
100 tấm/hộp
hộp
29 13806--47---ACR Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm, màng xanh kẻ sọc xanh đậm, đã tiệt trùng, 1000 tấm/hộp (10 hộp N) hộp
PHIN LỌC
1 17598------K Phin lọc CA, lỗ lọc 0.45 µm, Ø26mm, đã tiệt trùng, 50 cái/hộp hộp
2 17598------Q Phin lọc CA, lỗ lọc 0.45 µm, Ø26mm, chưa tiệt trùng, 500 cái/hộp hộp
3 17597------K Phin lọc CA, lỗ lọc 0.20 µm, Ø26mm, đã tiệt trùng, 50 cái/hộp hộp
4 17597------Q Phin lọc CA, lỗ lọc 0.20 µm, Ø26mm, chưa tiệt trùng, 500 cái/hộp hộp
5 17846---ACK Phin l ọc Nylon, lỗ lọc 0.45 µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
6 17845---ACK Phin lọc Nylon, lỗ lọc 0.2 µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
7 17574------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø15mm, 50 cái/hộp hộp
8 17573------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.20µm, Ø15mm, 50 cái/hộp hộp
9 17576------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
10 17575------K Phin lọc PTFE, lỗ lọc 0.20µm, Ø25mm, 50 cái/hộp hộp
11 16514---E Phin lọc bằng chất liệu Polycarbonate, dùng riêng với màng Ø13mm, 12 cái/hộp hộp
12 16517---E Phin lọc bằng chất liệu Polycarbonate, dùng riêng với màng Ø25mm, 12 cái/hộp hộp
13 17804 Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.45µm, đk 62mm cái
14 17804---E Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.45µm, đk 62mm, 12 cái/hộp hộp
15 17805 Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.2µm, đk 62mm hộp
16 17805---E Phin lọc khí Midisart 2000, chất liệu PTFE, cỡ lỗ 0.2µm, đk 62mm, 12 cái/hộp hộp
17 15406--25------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
18 15406--47------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
19 15406--50------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø50mm,
100 tấm/hộp
hộp
20 15406-100------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.45µm, Ø100mm,
100 tấm/hộp
hộp
21 15407--25----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
22 15407--47----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
23 15407--50----MIN Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø50mm,
100 tấm/hộp
hộp
24 15407--50----MIR Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø50mm,
1000 tấm/hộp
hộp
25 15407--90----MIK Màng lọc PES, lỗ lọc 0.2µm, Ø90mm,
50 tấm/hộp
hộp
26 15458--25------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø25mm,
100 tấm/hộp
hộp
27 15458--47------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø47mm,
100 tấm/hộp
hộp
28 15458--50------N Màng lọc PES, lỗ lọc 0.1µm, Ø50mm,
100 tấm/hộp
hộp
GiẤY LỌC
1 FT-3-205-110 Giấy lọc định tính số 292, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 1 Whatman), hộp
2 FT-3-205-125 Giấy lọc định tính số 292, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 1 Whatman) hộp
3 FT-3-215-110 Giấy lọc định tính số 292a, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 2 Whatman) hộp
4 FT-3-215-125 Giấy lọc định tính số 292a, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 2 Whatman) hộp
5 FT-3-206-110 Giấy lọc định tính số 1288, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 4 Whatman) hộp
6 FT-3-206-125 Giấy lọc định tính số 1288, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 4 Whatman) hộp
7 FT-3-211-110 Giấy lọc định tính số 293, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 5 Whatman) hộp
8 FT-3-211-125 Giấy lọc định tính số 293, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 5 Whatman) hộp
9 FT-3-103-110 Giấy lọc định lượng số 390, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 40 Whatman) hộp
10 FT-3-103-125 Giấy lọc định lượng số 390, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 40 Whatman) hộp
11 FT-3-102-110 Giấy lọc định lượng số 389, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 41 Whatman) hộp
12 FT-3-102-125 Giấy lọc định lượng số 389, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 41 Whatman) hộp
13 FT-3-127-110 Giấy lọc định lượng số 393, Ø110mm, 100 tấm/hộp (~ No. 42 Whatman) hộp
14 FT-3-127-125 Giấy lọc định lượng số 393, Ø125mm, 100 tấm/hộp (~ No. 42 Whatman) hộp
15 FT-3-1101-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGA 1.6um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
16 FT-3-1102-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGB 1.0um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
17 FT-3-1103-110 Giấy lọc sợi thủy tinh MGF 1.2um, đk 110mm, 100 tấm/hộp hộp
BỘ LỌC
1 16307 Giá lọc thủy tinh phễu đk 47mm (chưa có bình hút) cái
2 16309 Bộ lọc chân không cổ nhám đk 47mm bộ
3 16510 Giá lọc Polycarbonate phễu 250ml đk 47mm cái
4 17173 Nút silicone cho bình hút chân không 2L cái
5 17005 Nút silicone cho bình hút chân không 1L cái