Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Bomex- TQ

Code Tên sản phẩm Quy cách Hàng tồn
101 Amiang Miếng 165
DCTQ143 Bát sứ # 15 Cái 10
BS#100 Bát sứ #100 Cái 3
Dc- TQT Baume kế 10-70 Cái 26
DC-TQ24 Bình cầu 3 cổ 500ml Cái 3
DC-TQ15 Bình cầu đáy bằng 1 lít Cái 5
DC--TQ19 Bình cầu đáy bằng 500ml Cái 21
DC-TQ21 Bình cầu đáy tròn 250ml cổ 24/29 Cái 13
DC-TQ25 Bình chiết quả lê 1 lít Cái 32
DC-TQL Bình chiết quả lê 125ml Cái 4
DC-TQ2 Bình chiết quả lê 250ml Cái 141
DC-TQ28 Bình chiết quả lê 500ml Cái 88
DC-TQ07 Bình định mức 100ml Cái 328
DC-TQ08 Bình định mức 10ml Cái 313
DC-TQ09 Bình định mức 1lít Cái 141
DC-TQ10 Bình định mức 250ml Cái 231
DC-TQ11 Bình định mức 25ml Cái 214
DC-TQ12 Bình định mức 2lít Cái 67
DC-TQ13 Bình định mức 500ml Cái 147
DC-TQ14 Bình định mức 50ml Cái 220
dc-tq 13 bình đựng nước cất có vòi 10lit(uni) Cái 7
dc-tq 14 bình đựng nước cất có vòi 25 lít(UNi) Cái 3
dc-tq 12 bình đựng nước cất có vòi 5 lít(UNi) Cái 10
DC-TQ30 Bình hút ẩm có vòi 210mm Cái 3
DC-TQ31 Bình hút ẩm có vòi 240mm Cái 3
DC-TQ32 Bình hút ẩm có vòi 300mm Cái 3
DC-TQ35 Bình hút ẩm không vòi 300mm Cái 5
DC-TQ36 Bình kjeldahl 100ml Cái 5
DC-TQ37 Bình kjeldahl 250ml Cái 96
DC-TQ38 Bình kjeldahl 500ml Cái 12
DC-TQ40 Bình tam giác có nắp 1lít Cái 14
DC-TQ41 Bình tam giác có nắp 250ml Cái 3
DC-TQ42 Bình tam giác có nắp 500ml Cái 22
DC-TQ43 Bình tam giác có nhánh 1lít Cái 3
DC-TQ46 Bình tam giác có nhánh 500ml Cái 8
DC-TQ49 Bình tam giác MH 100 m l Cái 15
DC-TQ51 Bình tam giác MH 250 ml Cái 15
DC-TQ53 Bình tam giác MH 500 ml Cái 10
DC TQ 164 Bình tam giác MH 50ml Cái 199
DC-TQ55 Bình tam giác MR 250ml Cái 16
DC-TQ56 Bình tam giác MR 500ml Cái 48
DC-TQ234 Bình tia nhựa 250ml Cái 33
DC-TQB Bình tiêu bản 210x240mm Cái 5
DC-TQC Bình tiêu bản 240x240mm Cái 9
hinhchuong Bình tiêu bản 240x300mm Cái 2
DC-TQ62 Bộ Soxhlet 250ml Cái 2
DC-TQ66 Burret khoá nhựa 10ml Cái 85
DC-TQ68 Burret khoá nhựa 50ml Cái 30
DC-TQ69 Burret khoá thuỷ tinh 10ml Cái 84
DC-TQ71 Burret khoá thuỷ tinh 50ml Cái 29
Cainox Ca Inox có quai 1Lít Cái 10
caInox2 Ca Inox có quai 2Lít Cái 3
ca inox Ca Inox có quai 500ml Cái 9
DC-TQca1 Ca nhựa 100ml(UNi) Cái 176
DC-TQca2 Ca nhựa 250ml(UNi) Cái 330
DC-TQca3 Ca nhựa có quai 1lít(UNi) Cái 115
DC-TQca4 Ca nhựa có quai 2lít Cái 415
DC-TQca5 Ca nhựa có quai 5 lít Cái 41
cnhua Ca nhựa có quai 500ml Cái 333
CATU.0 Cá từ 12x65mm Cái 11
6*30 Cá từ 6x30mm Cái 122
6x35 Cá từ 6x35mm Cái 133
CATU. Cá từ 7x40mm Cái 147
8x25 Cá từ 8x25mm Cái 145
CATU.. Cá từ 8x35mm Cái 1
catu-- Cá từ 9x50mm Cái 2
DC--TQ73 Cân 500gr Cái 52
chai Chai nâu có ống hút 125ml Cái 331
DC-TQ95 Chai nâu có ống hút 60 ml Cái 491
DC-TQ97 Chai nâu nút mài MH 250ml Cái 100
DC-TQ102 Chai nâu nút mài MH100 ml Cái 7
DC-TQ105 Chai nâu nút mài MR 100ml Cái 33
DC-TQ107 Chai nâu nút mài MR 2 lít Cái 10
DC-TQ108 Chai nâu nút mài MR 250ml Cái 30
DC-TQ109 Chai nâu nút mài MR 5 lít Cái 30
DC-TQ110 Chai nâu nút mài MR 500ml Cái 4
DC-TQ111 Chai nâu nút mài MR 50ml Cái 60
DC-TQC20 Chai nhỏ giọt nhựa 250ml (Uni) Cái 32
DC TQ. Chai trắng có ống hút 125ml Cái 389
DC-TQ114 Chai trắng Có ống Hút 30ml Cái 1492
DC-TQ115 Chai trắng Có ống Hút 60ml Cái 472
DC-TQ116 Chai trắng nút mài MH 1 Lít Cái 69
CT125 Chai trắng nút mài MH 125ML Cái 4
DC-TQ120 Chai trắng nút mài MH 5 lít Cái 4
DC-TQ121 Chai trắng nút mài MH 500ml Cái 437
dc-ta Chai trắng nút mài MH 60ml(Uni) Cái 211
DC-TQ123 Chai trắng nút mài MR 1 Lít Cái 452
125ml Chai trắng nút mài MR 125ml Cái 10
DC-TQ128 Chai trắng nút mài MR 20Lít Cái 5
DC-TQ129 Chai trắng nút mài MR 250ml Cái 30
DC-TQ130 Chai trắng nút mài MR 500ml Cái 323
DC-TQ131 Chai trắng nút mài MR 50ml Cái 5
DC-TQ132 Chai trắng nút mài MR 5lít Cái 18
dc-tq1 Chai trắng nút mài MR 60ml Cái 64
DC-TQ237 Chén cân 20x25 Cái 5
DC-TQ134 Chén cân 50 x 30 Cái 8
DC-TQ135 Chén nung thuỷ tinh 45ml Cái 50
DC-TQ136 Chén nung thuỷ tinh 60ml Cái 94
DC-TQC Chén sứ có nắp 40ml Cái 650
o1 Chén sứ thấp có nắp 30ml Cái 25
cs Chén sứ trung có nắp 50ml Cái 415
cs700ml Chén sứ trung có nắp 70ml Cái 295
DC-TQ76 Cốc chân phễu 100 ml Cái 19
DC-TQ77 Cốc chân phễu 250 ml Cái 15
DC-TQccp Cốc chân phễu 2lit Cái 9
DC-TQ78 Cốc chân phễu 50 ml Cái 3
Cocloc Cốc lọc sứ 30ml Cái 22
DC-TQC10 Cốc nhựa 100ml(UNi) Cái 178
ô1 Cốc nhựa 250ml(UNi) Cái 50
DC-TQ80 Cốc thuỷ tinh 1 lít Cái 12
y3 Cốc thuỷ tinh 100 m l Cái 5
DC-TQ82 Cốc thuỷ tinh 2 lít Cái 102
DC-TQ1511 Cốc thuỷ tinh 250ml Cái 729
DC-TQ84 Cốc thuỷ tinh 3 lít Cái 135
DC-TQ85 Cốc thuỷ tinh 5 lít Cái 41
DC-TQ87 Cốc thuỷ tinh 500ml Cái 725
DC-TQ88 Cốc thuỷ tinh thấp thành 100x55mm Cái 126
DC-TQ89 Cốc thuỷ tinh thấp thành 80x45mm Cái 107
#100 Cối chày sứ # 100 Cái 108
COI Cối chày sứ 130mm Cái 56
chaysu160 Cối chày sứ 160mm Cái 43
chaysu Cối chày sứ 80mm Cái 136
DC--TQ74 Cồn kế 0 - 50 Cái 83
DC-TQ19 Cồn kế 50-100 Cái 25
DCTQ-CV Cuvet thuỷ tinh 10*45mm Cái 1
DC-TQDCK Dao cắt kính Cái 6
DC-TQD Đèn cồn bằng inox 125ml Cái 6
TH101 Đồng hồ độ ẩm và nhiệt độ Cái 5
TH108 Đồng hồ độ ẩm và nhiệt độ nhỏ Cái 7
DC-TQ163 Giấy đo PH 1-14 Cái 88
DC-TQ171 Giấy lau kính (10x15cm) Cái 3
DC-TQ166 Giấy lọc số 11(vàng) (UNi-103,101) định tính Cái 125
DC-TQ167 Giấy lọc số 125 (vàng) Cái 278
DC-TQ168 Giấy lọc số 15 Cái 55
DC-TQ170 Giấy lọc tờ Cái 315
DC--TQ172 Kẹp Buret bằng nhựa 14mm Cái 22
DC--TQ173 Kẹp Burete nhựa Cái 42
kep Kẹp gắp dụng cụ 250mm Cái 32
kep300 Kẹp gắp dụng cụ 300mm Cái 19
DC-TQC16 Kẹp ống nghiệm nhựa Cái 180
kl Kính lúp Cái 2
DC-TQ241 Lame kinh lõm 1 lỗ TQcat.7104 Cái 15
MS-11C Máy khuấy từ (Magnetic stiner) - Taiwan Cái 1
M Inox Muỗng Inox 1 đầu Cái 152
DC-TQ185 Nhiệt kế 100 Cái 78
-10-110 Nhiệt kế -10-110 Cái 1
DC-TQNh Nhíp gắp 18 Cái 2
NCS9 Nút cao su số 9 Cái 2
28cm Nút silicon 28mm Cái 95
35cm Nút Silicon 35mm Cái 92
dc-tq9 Ống đong nhựa 1 lít Cái 6
DC-TQC14 ống đong nhựa 100ml Cái 81
DC-TQ500. ống đong nhựa 500ml Cái 19
DC-TQC13 ống đong nhựa 50ML Cái 52
DC-TQC12 ống đong nhựa25ml(UNi) Cái 68
DC-TQ142 ống đong thuỷ tinh 1 lít Cái 103
DC-TQ143 ống đong thuỷ tinh 100ml Cái 163
DC-TQ144 ống đong thuỷ tinh 10ml Cái 367
DC-TQ145 ống đong thuỷ tinh 2 lít Cái 26
DC-TQ146 ống đong thuỷ tinh 250ml Cái 126
DC-TQ147 ống đong thuỷ tinh 25ml Cái 374
DC-TQ148 ống đong thuỷ tinh 500ml Cái 76
DC-TQ149 ống đong thuỷ tinh 50ml Cái 114
dc-tq8 ống đong thủy tinh 5ml Cái 52
DC-TQ151 ống lưỡng sinh hoá 25ml Cái 5
DC-TQ152 ống nghiệm có nắp 15 ml Cái 18
DC-TQ153 ống nghiệm có nắp 25 ml Cái 37
DC-TQ154 ống nghiệm có nắp 50 ml Cái 5
DC-TQ155 ống nghiệm ly tâm 10ml Cái 400
DC-TQ156 ống nghiệm ly tâm 15ml Cái 616
DC-TQ159 ống sinh hàn soắn 24/29 Cái 13
DC-TQ160 ống sinh hàn soắn 29/32(cot vigreax) dai 30cm Cái 4
DC-TQ192 Petri #120mm Cái 48
DC-TQ194 Petri #200mm Cái 35
DC-TQ195 Petri #60mm Cái 29
DC-TQ196 Petri #75mm Cái 60
DC-TQ197 Petri #90mm Cái 270
5011 pH meter (bỏ túi) (Saisố 0.1) Cái 29
5011A pH meter (bỏ túi)( sai số 0.01) Cái 18
6011 pH Meter (bỏ túi)(sai số 0.1) Cái 7
6011A pH Meter (bỏ túi)(saisố 0.01) Cái 3
#50mm Phễu thuỷ tinh #50mm Cái 46
DC-TQ202 Phễu thuỷ tinh 100ml Cái 114
DC-TQ206 Phễu thuỷ tinh 75ml Cái 115
DC-TQ207 Phễu thuỷ tinh 90ml Cái 374
DC-TQ210 Pipet bầu 1ml Cái 16
DC-TQ211 Pipet bầu 20ml Cái 2
DC-TQ212 Pipet bầu 25ml Cái 10
DC-TQ213 Pipet bầu 2ml Cái 3
DC-TQ214 Pipet bầu 50ml Cái 18
DC-TQ215 Pipet bầu 5ml Cái 18
DC-TQ217 Pipet thuỷ tinh 0.1ml Cái 24
DC-TQ218 Pipet thuỷ tinh 0.2ml Cái 57
DC-TQ219 Pipet thuỷ tinh 0.5ml Cái 69
DC-TQ220 Pipet thuỷ tinh 10ml Cái 50
DC-TQ221 Pipet thuỷ tinh 1ml Cái 22
DC-TQ223 Pipet thuỷ tinh 25ml Cái 23
DC-TQ224 Pipet thuỷ tinh 2ml Cái 30
DC-TQ226 Pipet thuỷ tinh 5ml Cái 326
DC-TQ228 Qủa bóp cao su lớn Cái 10
DC-TQ238 Quả bóp cao su nhỏ(dung cho pipette paster) Cái 250
DC-TQ227 Quả bóp cao su trung bình Cái 122
3412 Quả cân chuẩn 200 gram Cái 2
DC-TQ229 Quỳ đỏ (UNi) Cái 894
y2 Quỳ tím Cái 4
DC-TQ231 Quỳ xanh(UNi) Cái 959
DC-TQ su Thuyền sứ 10x13mm Cái 1998
DCTQ-t Tỷ Trọng kế 0,8 - 0,9 Cái 42
DC-TQtt Tỷ trọng kế 0.6-0.7 Cái 48
DC-TQt. Tỷ trọng kế 0.7-0.8 Cái 46
DC-TQT.. Tỷ trọng kế 0.9-1 Cái 90
Dc-TQT... Tỷ trọng kế 1.000-1.100 Cái 61
Dc-TQTT. Tỷ trọng kế 1.3 - 1.4 (hết) Cái 12
Dc-TQ... Tỷ trọng kế từ 1.1-1.2 Cái 89
Dc-TQTT- Tỷ trọng kế từ 1.400 - 1.500 Cái 22
DC-TQTT.. Tỷ trọng kế từ 1.500 - 1.600 Cái 21
Dc-TQTT= Tỷ trọng kế từ 1.600 - 1.700 Cái 20
DC-TQ\ Tỷ trọng kế từ 1.700 - 1.800 Cái 20
DC-TQTT+ Tỷ trọng kế từ 1.800 - 1.900 Cái 1
Dc-TQTT1 Tỷ trọng kế từ 1.900 - 2.000 Cái 24
CỐC THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

CỐC THỦY TINH

BÌNH ĐỊNH MỨC 02
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 02

ỐNG ĐONG
Đặt hàng Chi tiết

ỐNG ĐONG

BÌNH TAM GIÁC
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH TAM GIÁC

BÌNH ĐỊNH MỨC 01
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 01

BURETTE TỰ ĐỘNG
Đặt hàng Chi tiết

BURETTE TỰ ĐỘNG

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU
Đặt hàng Chi tiết

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH
Đặt hàng Chi tiết

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ

BÌNH CẦU 3 CỔ
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH CẦU 3 CỔ

PHIỄU LỌC THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU LỌC THỦY TINH

PHIỄU THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU THỦY TINH

ĐĨA PETRI
Đặt hàng Chi tiết

ĐĨA PETRI