Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

ASC- Việt Nam

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
1 Baume 0-70-VN VIỆT NAM Cái Cái
2 Baume 0-35-VN VIỆT NAM Cái Cái
3 Bộ Chân Giá lớn VN VIỆT NAM Cái Cái
4 Bộ Chân Gía TN 13*19,5 VN (nhỏ) VIỆT NAM Bộ Bộ
5 Chổi Rửa ống Đong VN VIỆT NAM Cái Cái
6 Chổi Rửa ống Nghiệm VN VIỆT NAM Cái Cái
7 Chổi Rửa ống Đong lơn VN VIỆT NAM Cái Cái
8 Chổi Rửa ống Nghiệm Lơn VN VIỆT NAM Cái Cái
9 Cồn kế-VN VIỆT NAM Cái Cái
10 Giá Dụng Cụ Đôi VN VIỆT NAM Cái Cái
11 Giá Dụng Cụ Đơn VN VIỆT NAM Cái Cái
12 Giá ống Nghiệm Inox VN VIỆT NAM Cái Cái
13 Kẹp Bình Cầu Cán Ngắn VN VIỆT NAM Cái Cái
14 Kẹp Burete Đôi ( Thau ) VN VIỆT NAM Cái Cái
15 Kẹp Burete Đơn ( Thau ) VN VIỆT NAM Cái Cái
16 Kẹp ống Nghiệm INOX VN VIỆT NAM Cái Cái
17 Khóa Đôi VN VIỆT NAM Cái Cái
18 Kiềng 3 Chân INOX VN VIỆT NAM Cái Cái
19 Khẩu Trang Neo Mard VN VIỆT NAM Cái Cái
20 Khẩu Trang Y Tế(50 cái) VIỆT NAM Hộp Hộp
21 Khẩu Trang Than Hoạt Tính VIỆT NAM Cái Cái
22 Nút Cao Su Số 1 VN VIỆT NAM Cái Cái
23 Nút Cao Su Số 2 VN VIỆT NAM Cái Cái
24 Nút Cao Su Số 3 VN VIỆT NAM Cái Cái
25 Nút Cao Su Số 4 VN VIỆT NAM Cái Cái
26 Nút Cao Su Số 5 VN VIỆT NAM Cái Cái
27 Nút Cao Su Số 6 VN VIỆT NAM Cái Cái
28 Nút Cao Su Số 7 VN VIỆT NAM Cái Cái
29 Nút Cao Su Số 8 VN VIỆT NAM Cái Cái
30 Nút Cao Su Số 9 VN VIỆT NAM Cái Cái
31 Nút Cao Su Số 10 VN VIỆT NAM Cái Cái
32 Nút Cao Su Số 11 VN VIỆT NAM Cái Cái
33 Nút Cao Su Số 12 VN VIỆT NAM Cái Cái
34 Nút Cao Su Số 13 VN VIỆT NAM Cái Cái
35 Nút Cao Su Số 14 VN VIỆT NAM Cái Cái
36 Nút Cao Su Số 15 VN VIỆT NAM Cái Cái
37 Nút Cao Su Số 16 VN VIỆT NAM Cái Cái
38 Quả Bóp Cao Su Lớn VN VIỆT NAM Cái Cái
39 Quả Bóp Cao Su Nhỏ VN VIỆT NAM Cái Cái
40 Que Cây VN VIỆT NAM Cái Cái
41 Vòng Phểu Trung VN VIỆT NAM Cái Cái
42 Bình Tam Giác 100ml VN VIỆT NAM Cái Cái
43 Bình Tam Giác 250ml VN VIỆT NAM Cái Cái
44 Bình Tam Giác 300ml VN(cấy mô) VIỆT NAM Cái Cái
45 Bình Tam Giác 500ml VN VIỆT NAM Cái Cái
46 Đèn Cồn VN VIỆT NAM Cái Cái
47 Đũa Thủy Tinh Ngắn VN VIỆT NAM Cái Cái
48 Đũa Thủy Tinh Dài VN VIỆT NAM Cái Cái
49 Que Trãi VN VIỆT NAM Cái Cái
50 Thìa Múc Hóa Chât Thủy Tinh VN VIỆT NAM Cái Cái
51 Hộp tiu bản VIỆT NAM Cái Cái
52 f 80*200mm VIỆT NAM Cái Cái
53 f 80*250mm VIỆT NAM Cái Cái
54 f 100*200mm VIỆT NAM Cái Cái
55 f 100*250mm VIỆT NAM Cái Cái
56 f 120*150mm VIỆT NAM Cái Cái
57 f 120*200mm VIỆT NAM Cái Cái
58 f 120*260mm VIỆT NAM Cái Cái
59 f 150*300mm VIỆT NAM Cái Cái
60 f 150*350mm VIỆT NAM Cái Cái
61 f 150*450mm VIỆT NAM Cái Cái
62 Chậu thủy tinh VIỆT NAM Cái Cái
63 f200*100mm VIỆT NAM Cái Cái
64 f140*70mm VIỆT NAM Cái Cái
65 f100*250mm VIỆT NAM Cái Cái