Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

ASC- Việt Nam

Stt Mã Tên hàng Quy cách ĐVT
1 CT0002 ỐNG LY TÂM NẮP VẶN 50ml 25PCS/PE
400PCS/Carton
cái
2 CT0007 ỐNG LY TÂM NẮP VẶN 15ml 50PCS/PE
400PCS/Carton
cái
3 CT0006 ỐNG LY TÂM NẮP VẶN CHÂN ĐỨNG 50ml 25PCS/PE
400PCS/Carton
cái
4 CT0004 ỐNG LY TÂM LIỀN NẮP 50ml 25PCS/PE
400PCS/Carton
cái
5 CT0003 ỐNG LY TÂM LIỀN NẮP 15ml 50PCS/PE
400PCS/Carton
cái
6 CT0005 ỐNG LY TÂM 50ml NẮP LiỀN CHÂN ĐỨNG 25PCS/PE
400PCS/Carton
cái
7 ME0001 ỐNG HÚT ĐÀM 15ML (Đã tiệt trùng) 50PCS/PE
500PCS/Carton
Bộ
8 ME0001 ỐNG HÚT ĐÀM 15ML (Chưa tiệt trùng) 50PCS/PE
500PCS/Carton
Bộ
9 CT0001 ỐNG NGHIỆM LIỀN NẮP 1.5ml (Ống Eppendorf chưa Gamma) 1.000PCS/PE
7.000PCS/Carton
cái
10 T0001 ỐNG NGHIỆM PP 12x75 500PCS/PE
4.000PCS/Carton
cái
11 T0002 ỐNG NGHIỆM PS 12x75 500PCS/PE
4.000PCS/Carton
cái
12 T0003 ỐNG NGHIỆM PS 13100 500PCS/PE
3.000PCS/Carton
cái
13 T0005 ỐNG NGHIỆM 16X100 PP 250pcs/PE 1,500pcs/Carton cái
14 ITC0001 NẮP TRONG ỐNG NGHIỆM 1.000PCS/PE
10.000PCS/Carton
cái
15 ITC0002 NẮP TRONG ỐNG NGHIỆM 16X100 500pcs/PE 8000pcs/Carton cái
16 OTC0002 NẮP NGOÀI ỐNG NGHIỆM 1.000PCS/PE
10.000PCS/Carton
cái
17 OTC0001 NẮP NGOÀI CÓ CHẶN CAO SU 1.000PCS/PE
10.000PCS/Carton
cái
18 BNC0001 DỤNG CỤ HÚT MŨI EM BÉ 225PCS/thùng cái
19 PIC0001 DỤNG CỤ NGHIỀN CẮT THUỐC 240PCS/thùng cái
20 PD0006 CHÉN XÉT NGHIỆM 6015 (Đã gamma) 20PCS/PE
500PCS/Carton
cái
21 PD0007 ĐĨA PETRI KẺ Ô 6515 (Đã gamma) 20PCS/PE
500PCS/Carton
cái
22 PD0004 ĐĨA PETRI XÉT NGHIỆM 9015 (Đã gamma) 20PCS/PE
500PCS/Carton
cái
23 PD0004-1 ĐĨA PETRI XÉT NGHIỆM 9015 (Đã gamma) 10PCS/PE
500PCS/Carton
cái
24 PD0005 ĐĨA PETRI, 2 ngăn (Đã gamma) 20PCS/PE
500PCS/Carton
cái
25 PD0001 ĐĨA PETRI XÉT NGHIỆM 10025 (Đã gamma) 16PCS/PE
400PCS/Carton
cái
26 PD0007 ĐĨA PETRI VUÔNG 10015 (đã gamma) 10PCS/PE
500PCS/Carton
cái
27 PIP0001 ĐẦU COL VÀNG 200ul 1.000PCS/PE
30.000PCS/Carton
cái
28 PIP0002 ĐẦU COL XANH 1000ul 1000PCS/PE
10.000PCS/Carton
cái
29 PO0001-1 HỘP CHIA THUỐC 4 NGĂN, 1 NGÀY 210PCS/Carton Hộp
30 PO0001-3 HỘP CHIA THUỐC 4 NGĂN 3 NGÀY 300PCS/Carton Bộ
31 PO0001-7 HỘP CHIA THUỐC 4 NGĂN 7 NGÀY 350PCS/Carton Bộ
32 SC0001 LỌ SINH PHẨM PS/PP 40ML, CÓ NHÃN MIDAMEC (thân và nắp) 100PCS/PE
500PCS/Carton
cái
33 SC0001-1 LỌ SINH PHẨM PS/PP 40ML, CÓ NHÃN MIDAMEC (thân và nắp) 1PCS/PE
500PCS/Carton
cái
34 SC0001 LỌ SINH PHẨM PS/PP 40ML, Không NHÃN MIDAMEC (thân và nắp) 100PCS/PE
500PCS/Carton
cái
35 SC 0004-1 LỌ SINH PHẨM PP 60ML, KHÔNG NHÃN MIDAMEC 64PCS/PE
320PCS/Carton
cái
36 SC 0004 LỌ SINH PHẨM PP 60ML, NHÃN MIDAMEC 64PCS/PE
320PCS/Carton
cái
37 SC0002 LỌ LẤY PHÂN PS/PP 40ML, CÓ NHÃN MIDAMEC (thân và nắp) 100PCS/PE
500PCS/Carton
cái
38 LP0001-10 Que cấy 1µL (đã tiệt trùng) 10pcs/PE, 8000pcs/carton cái
39 LP0001-02 QUE CẤY 1uL (Đã tiệt trùng) 02 cái/bao, 1000 cái/túi, 8000 cái/thùng cái
40 LP0001-25 Que cấy 1µL (đã tiệt trùng) 25PCS/PE
8.000PCS/Carton
cái
41 LP0001-100 Que cấy 1µL (chưa tiệt trùng) 100PCS/PE
8.000PCS/Carton
cái
42 LP0002-10 QUE CẤY 10uL (Đã tiệt trùng) 10pcs/PE, 8000pcs/carton cái
43 LP0002-02 QUE CẤY 10uL (Đã tiệt trùng) 02 cái/bao, 1000 cái/túi, 8000 cái/thùng cái
44 LP0002-25 Que cấy 10µL (đã tiệt trùng) 25PCS/PE
8.000PCS/Carton
cái
45 LP0002-100 Que cấy 10µL (chưa tiệt trùng) 100PCS/PE
8.000PCS/Carton
cái
PIPET PASTER
Đặt hàng Chi tiết

PIPET PASTER

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN
Đặt hàng Chi tiết

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN