Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Compact Dry

ĐĨA NUÔI CẤY VI SINH CẢI TIẾN - SẴN SÀNG SỬ DỤNG

  • TIỆN LỢI
  • NHANH CHÓNG
  • HIỆU QUẢ
  • CHÍNH XÁC