Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Dụng cụ phòng thí nghiệm

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_01
Chi tiết

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_01

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_02
Chi tiết

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_02

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_03
Chi tiết

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_03

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_04
Chi tiết

DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM_04

CỐC THỦY TINH
Chi tiết

CỐC THỦY TINH

GIẤY LỌC CELLULOSE
Chi tiết

GIẤY LỌC CELLULOSE

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - CÁC LOẠI CHUẨN
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - CÁC LOẠI CHUẨN

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - LOẠI TĂNG CƯỜNG ĐỘ THẤM ƯỚT
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - LOẠI TĂNG CƯỜNG ĐỘ THẤM ƯỚT

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - DẠNG GẤP SẴN
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH - DẠNG GẤP SẴN

GIẤY LỌC ĐỊNH LƯỢNG
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐỊNH LƯỢNG

GIẤY LỌC VI SỢI THỦY TINH
Chi tiết

GIẤY LỌC VI SỢI THỦY TINH

GIẤY LỌC VI SỢI THỦY TINH KHÔNG CÓ PHỤ GIA
Chi tiết

GIẤY LỌC VI SỢI THỦY TINH KHÔNG CÓ PHỤ GIA

GIẤY LỌC ĐA LỚP GMF 150
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐA LỚP GMF 150

GIẤY LỌC HÀM LƯỢNG KIM LOẠI THẤP XỬ LÝ BẰNG ACID
Chi tiết

GIẤY LỌC HÀM LƯỢNG KIM LOẠI THẤP XỬ LÝ BẰNG ACID

GIẤY LỌC MẪU KHÔNG KHÍ & GIẤY LỌC THẠCH ANH
Chi tiết

GIẤY LỌC MẪU KHÔNG KHÍ & GIẤY LỌC THẠCH ANH

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG
Chi tiết

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG

MÀNG LỌC
Chi tiết

MÀNG LỌC

BÌNH ĐỊNH MỨC 02
Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 02

ỐNG ĐONG
Chi tiết

ỐNG ĐONG

BÌNH TAM GIÁC
Chi tiết

BÌNH TAM GIÁC

CHAI TRUNG TÍNH
Chi tiết

CHAI TRUNG TÍNH

MÀNG LỌC VI SINH
Chi tiết

MÀNG LỌC VI SINH

CHAI VIALS
Chi tiết

CHAI VIALS

BÌNH ĐỊNH MỨC 01
Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 01

BURETTE TỰ ĐỘNG
Chi tiết

BURETTE TỰ ĐỘNG

MICRO PIPETTE 02
Chi tiết

MICRO PIPETTE 02

MICRO PIPETTE 01
Chi tiết

MICRO PIPETTE 01

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU
Chi tiết

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH
Chi tiết

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH

PIPET PASTER
Chi tiết

PIPET PASTER

MICRO PIPETTE DROPER
Chi tiết

MICRO PIPETTE DROPER

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN
Chi tiết

QUẢ BÓP CAO SU 3 VAN

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ
Chi tiết

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ

PHIỄU LỌC NHỰA
Chi tiết

PHIỄU LỌC NHỰA

BÌNH HÚT ẨM
Chi tiết

BÌNH HÚT ẨM

BÌNH CẦU 3 CỔ
Chi tiết

BÌNH CẦU 3 CỔ

PHIỄU LỌC THỦY TINH
Chi tiết

PHIỄU LỌC THỦY TINH

PHIỄU THỦY TINH
Chi tiết

PHIỄU THỦY TINH

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH
Chi tiết

GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH

ĐĨA PETRI
Chi tiết

ĐĨA PETRI

DANH MỤC MÀNG LỌC VI SINH- MS- MỸ
Chi tiết

DANH MỤC MÀNG LỌC VI SINH- MS- MỸ