Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Hóa chất thí nghiệm

DUNG MÔI MERCK
Chi tiết

DUNG MÔI MERCK

HÓA CHẤT CƠ BẢN_01
Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_01

HÓA CHẤT CƠ BẢN_02
Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_02

HÓA CHẤT CƠ BẢN_03
Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_03

HÓA CHẤT CƠ BẢN_04
Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_04

Hóa chất cơ bản - 06
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 06

Hóa chất cơ bản - 10
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 10

Hóa chất cơ bản - 11
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 11

Hóa chất cơ bản - 12
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 12

Hóa chất cơ bản - 13
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 13

Hóa chất cơ bản - 14
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 14

Hóa chất cơ bản - 15
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 15

Hóa chất cơ bản - 07
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 07

HÓA CHẤT TRUNG QUỐC
Chi tiết

HÓA CHẤT TRUNG QUỐC

ACETONE
Chi tiết

ACETONE

Môi trường vi sinh - 01
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 01

Môi trường vi sinh - 02
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 02

Môi trường vi sinh - 03
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 03

Môi trường vi sinh - 04
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 04

Môi trường vi sinh - 05
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 05

Môi trường vi sinh - 06
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 06

Môi trường vi sinh - 07
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 07

Môi trường vi sinh - 08
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 08

Môi trường vi sinh - 09
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 09

Môi trường vi sinh - 10
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 10

Môi trường vi sinh - 11
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 11

Môi trường vi sinh - 13
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 13

Hóa chất cơ bản - 05
Chi tiết

Hóa chất cơ bản - 05

Môi trường vi sinh - 14
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 14

Môi trường vi sinh - 15
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 15

Môi trường vi sinh - 16
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 16

Môi trường vi sinh - 17
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 17

Môi trường vi sinh - 18
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 18

Môi trường vi sinh - 19
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 19

Môi trường vi sinh - 20
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 20

Môi trường vi sinh - 21
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 21

Môi trường vi sinh - 22
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 22

Môi trường vi sinh - 23
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 23

Môi trường vi sinh - 24
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 24

Môi trường vi sinh - 12
Chi tiết

Môi trường vi sinh - 12

Chỉ thị sinh học-Biological indicator NAMSA
Chi tiết

Mã số : 100
Chỉ thị sinh học-Biological indicator NAMSA

TEST VI SINH, TEST KIỂM SOÁT TIỆT TRÙNG VI SINH 3M 1292
Chi tiết

Mã số : 101
TEST VI SINH, TEST KIỂM SOÁT TIỆT TRÙNG VI SINH 3M 1292

TEST VI SINH, TEST KIỂM SOÁT TIỆT TRÙNG VI SINH 3M 1262
Chi tiết

Mã số : 102
TEST VI SINH, TEST KIỂM SOÁT TIỆT TRÙNG VI SINH 3M 1262

KHÍ ETHYLENE OXIDE, BÌNH KHÍ TIỆT TRÙNG 100% EO, 3M 8-170
Chi tiết

Mã số : 103
KHÍ ETHYLENE OXIDE, BÌNH KHÍ TIỆT TRÙNG 100% EO, 3M 8-170

KHÍ ETHYLENE OXIDE, BÌNH KHÍ TIỆT TRÙNG 100% EO – 3M 4-100
Chi tiết

Mã số : 104
KHÍ ETHYLENE OXIDE, BÌNH KHÍ TIỆT TRÙNG 100% EO – 3M 4-100

GIẤY CHỈ THỊ HÓA HỌC 3M, CHỈ THỊ DÀNH CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1251
Chi tiết

Mã số : 105
GIẤY CHỈ THỊ HÓA HỌC 3M, CHỈ THỊ DÀNH CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1251

CHỈ THỊ SINH HỌC 3M, DÙNG CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1294
Chi tiết

Mã số : 106
CHỈ THỊ SINH HỌC 3M, DÙNG CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1294

CHỈ THỊ SINH HỌC 3M, DÙNG CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1264
Chi tiết

Mã số : 106
CHỈ THỊ SINH HỌC 3M, DÙNG CHO TIỆT TRÙNG EO-GA 3M 1264

BĂNG KEO NHIỆT, TEST CHỈ THỊ HÓA HỌC 3M-1243A
Chi tiết

Mã số : 107
BĂNG KEO NHIỆT, TEST CHỈ THỊ HÓA HỌC 3M-1243A

Băng keo 3M, chỉ thị tiệt trùng hơi nước 3M-1250
Chi tiết

Mã số : 108
Băng keo 3M, chỉ thị tiệt trùng hơi nước 3M-1250

Băng keo 3M-chỉ thị tiếp xúc EtO 1224
Chi tiết

Mã số : 109
Băng keo 3M-chỉ thị tiếp xúc EtO 1224

BĂNG KEO 3M, BĂNG KEO NHIỆT 3M, 3M-1322-18MM
Chi tiết

Mã số : 110
BĂNG KEO 3M, BĂNG KEO NHIỆT 3M, 3M-1322-18MM

BĂNG KEO 3M, BĂNG KEO NHIỆT 3M, 3M-1322-12MM
Chi tiết

Mã số : 111
BĂNG KEO 3M, BĂNG KEO NHIỆT 3M, 3M-1322-12MM

CHLORIN 70% NHẬT BẢN
Chi tiết

CHLORIN 70% NHẬT BẢN

CHLORAMIN B
Chi tiết

CHLORAMIN B

PAC TRUNG QUỐC
Chi tiết

PAC TRUNG QUỐC

CALSIUM HYPOCHLORITE
Chi tiết

CALSIUM HYPOCHLORITE

Dung môi - 01
Chi tiết

Dung môi - 01

Dung môi - 02
Chi tiết

Dung môi - 02

Dung môi - 03
Chi tiết

Dung môi - 03

Dung môi - 04
Chi tiết

Dung môi - 04

Dung môi - 05
Chi tiết

Dung môi - 05

Hàng Có sẵn- VN Sản Xuất
Chi tiết

Hàng Có sẵn- VN Sản Xuất

DANH MỤC HÀNG HOÁ CHẤT CHÂU Á
Chi tiết

DANH MỤC HÀNG HOÁ CHẤT CHÂU Á

DANH MỤC HÀNG MÔI TRƯỜNG VI SINH TM MEDIA
Chi tiết

DANH MỤC HÀNG MÔI TRƯỜNG VI SINH TM MEDIA

DANH MỤC DUNG DỊCH CHUẨN - CHẤT CHUẨN - MERCK
Chi tiết

DANH MỤC DUNG DỊCH CHUẨN - CHẤT CHUẨN - MERCK