Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

PETRIFILM- 3M

STT Code Sản Phẩm Hãng SX Đóng gói
1 6404 Petrifilm Ecoli/Coliform count plate 3M-USA 50 đĩa/hộp
2 6414 Petrifilm Ecoli/Coliform count plate 3M-USA 500 đĩa/Thùng
3 6400 Petrifilm Total Aerobic count plate 3M-USA 100 đĩa/hộp
4 6406 Petrifilm Total Aerobic count plate 3M-USA 1000 đĩa/Thùng
5 6407 Petrifilm Yeast and Mold count plate 3M-USA 100 đĩa/hộp
6 6417 Petrifilm Yeast and Mold count plate 3M-USA 1000 đĩa/Thùng
7 6490 Petrifilm Staph express count plate 3M-USA 50 đĩa/hộp
8 6491 Petrifilm Staph express count plate 3M-USA 500 đĩa/Thùng
9 6420 Petrifilm Enterobacteria count plate 3M-USA 50 đĩa/hộp
10 6421 Petrifilm Enterobacteria count plate 3M-USA 1000 đĩa/Thùng
11 UXL100 3M Clean Trace surface ATP 3M-USA 100 que/hộp
12 AQT200 3M Aqua trace Water Total. 3M-USA 100que/hộp