Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM COLIFORMS/ FECAL COLIFORMS
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
02/01/2015 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM E. Coli (Escherichia. Coli)
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
02/01/2015 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM TỔNG KHUẨN HIẾU KHÍ- TPC
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM NẤM MEN & NẤM MỐC- YEAST & MOLD
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM STAPHYLOCOCCUS AUREUS
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM PSEUDOMONAS AERUGINOSA
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM SHIGELLA SPP
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM SALMONELLA SPP
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM ENTEROBACTERIACEAE
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
31/12/2014 | Xem chi tiết »
MERCK- PHƯƠNG PHÁP KIỂM LISTERIA MONOCYTOGENES
MERCK- THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
02/01/2015 | Xem chi tiết »